BAN! www.behandlaautism.nu

Tarmflora och beteende

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 12:22 CET

Kan tarmfloran påverka beteendet? Tore Midtvedt är professor Emeritus i mikrobiell ekologi vid Karolinska Institutet och han är övertygad om att så är fallet. Han är en av de inbjudna talarna på konferensen om Biomedicinsk Behandling vid Autism som äger rum i helgen. Andra internationella experter inom biomedicin som talar på konferensen är bla James A. Neubrander, M.D som har behandlat över 2000 barn med autism och är känd världen över för sitt engagemang och sin stora kunskap. Han är drivande i flera intressanta forskningsprojekt inom området och med sin erfarenhet av autistiska barns specifika medicinska profil har han utvecklat en lång rad innovativa och effektiva behandlingar. Bland annat är han känd som ” Methyl-B12 behandlingens fader”, en behandling som visat sig mycket effektiv i många fall. Karl Reichelt, MD vid Rikshospitalet i Oslo och välkänd för sin forskning bland annat om opioida peptider föreläser om hur och varför en gluten-och kaseinfri kost hjälper många barn med autism.

Den 30 och 31 januari anordnar förbundet BAN! (Behandla Autism Nu!) en konferens där man har bjudit in framstående internationella specialister på biomedicinsk behandling av autism som talare. Konferensen riktar sig till föräldrar och berörda yrkesgrupper och äger rum i Täby utanför Stockholm.  

- Föräldrar till barn med diagnoser inom autism-spektrumet får oftast höra att autism är ett obotligt och livslångt funktionshinder, säger Petra Tunmar Lundell, ordförande i BAN! En sanning som stämmer dåligt med dagens vetenskap. Vi arrangerar den här konferensen för att hjälpa andra drabbade familjer och våra egna barn till den bästa vården. Flera av föreläsarna är internationellt välrenommerade läkare och forskare, och deras budskap att autism är behandlingsbart kan innebära en enorm skillnad för drabbade familjer.

BAN! är ett ideellt förbund bildad av föräldrar till barn med Autism i Sverige som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. BAN! arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism i många fall är behandlingsbart och för att biomedicinsk behandling ska finnas att tillgå inom den offentliga vården i Sverige. I tex Norge och Danmark har de kommit mycket längre när det gäller att behandla autism enligt biomedicinska principer och där kan man få mycket av den hjälpen vid mottagningar som samarbetar med landstinget.

- Med stöd i internationell forskning anser vi att även autismens bakomliggande orsaker måste behandlas för att barnet skall ha en optimal chans till utveckling, säger Petra.

 

Program:

Föreläsare Lördag 30 januari 9.30-17.00:

James A. Neubrander, M.D.:The Scientific Stepping Stones Used to Cross the TreacherousStreams of Autism.  

Paul Shattock, Honorary Director of the Autism Research Unit (ARU), University of Sunderland UK:Vaccinations and autism.  

Föreläsare Söndag 31 januari 9.30-17.00  

Karl Reichelt M.D.:Kasein- och gluten-fri diet vid autism.  

Tore Midtvedt Professor Emeritus i mikrobiell ekologivid Karolinska Institutet: Tarmflora och beteende.  

Geir Flatabø M.D. :Biomedicinsk testning av autistiska barn.  

Hanne Bjørg Walker, Kathrine Ebbesen Rør, VårVei, Norge:Lågoxalatkost vid autism och praktiska erfarenheter av biomedicinsk behandling.

 

 

Det finns fortfarande platser kvar till helgens konferens.

För mer information, pressplatser eller för att komma i kontakt med föräldrar som behandlar sina barn med biomedicinska metoder kontakta: Petra Tunmar Lundell, ordförande i BAN! på telefon 0733748100 eller e-mail petra@behandlaautism.nu

 

Pressrelease där tre föräldrar i Sverige berättar om hur deras barn påverkats av biomedicinsk behandling: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/biomedicinsk-behandling-av-autism-364011

 

Mer info på www.behandlaautism.nu