Renapharma - Vifor

Tarmsjukdomar behandlas inte enligt guidelines

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 16:35 CET

Mer an 50.000 svenskar lider av Ulceros colit och Crohns sjukdom vilka tillsammans benamns kronisk infl ammatorisk tarmsjukdom (Infl ammatory Bowel Disease, IBD). Den nya undersokningen stor risk att utveckla anemi, beroende pa jarnbrist och att manga patienter forblir obehandlade trots att tillstandet ar enkelt att diagnosticera och behandla. Obehandlad anemi och jarnbrist kan leda till trotthet, illamaende och irritationskanslor, minskad sexuell aktivitet och koncentrationssvarigheter. Dessa symtom har ofta en betydande inverkan på patientens dagliga liv.

Över hälften av patienterna med anemi (55 procent ) uppvisade Hb-värden under 100 g/L vid undersökningstillfället än två tredjedelar upplevde symtom som utmattning och stark trötthet vid anemibehandlingens start. Totalt räknar man med att ungefär en tredjedel av alla patienter med IBD utvecklar anemi.

Tidigare studier har visat att livskvaliteten for personer med IBD och anemi kan vara lika låg som för personer med anemi vid spridd cancer. Tröttheten upplevs ofta som ett mycket större problem an andra sjukdomssymtom. Framgångsrik behandling av anemi ökar livskvaliteten, forbättrar kognitiva funktioner som varseblivning, minne och tänkande samt ökar möjligheten att arbeta.

Ragnar Befrits, docent i gastroenterologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, påpekar att behandlingen av järnbristanemi syftar till att normalisera hemoglobin- och järnnivaerna och darmed förbättra patientens livskvalitet – oberoende av förandringar i IBD-sjukdomens aktivitet.

– Nya behandlingsstrategier borde övervagas på klinikerna för att förbättra livskvaliteten för människor med IBD. Moderna järnpreparat, som exempelvis intravenöst järnkarboxymaltos, kan ges enkelt och smidigt och ger ett snabbt och säkert resultat. Vårdens uppgift ar att inte bara behandla grundsjukdomarna i sig, utan ocksa dess komplikationer och följdsjukdomar, sager Ragnar Befrits.

Det finns riktlinjer som fastslår att anemi föreligger hos kvinnor med Hb-värden under 120 g/L och hos man med Hbvärden under 130 g/L. Vid ferritinvärden under 100 μg/L (vid aktiv infl ammation) och transferrinmattnad under 16 procent föreligger järnbrist.

–Tyvärr är det vanligt att riktlinjerna inte följs. Anemiska patienter med IBD är ofta både underdiagnostiserade och underbehandlade, sager Ragnar Befrits.

Referens:

1. Stein J, Bager P, Befrits R et al. Current European practice in diagnosis and treatment of IBD-associated anaemia. Abstract presented at ECCO, 24-26 February 2011 i Dublin

Fakta, anemi vid IBD

Alla inflammatoriska tarmsjukdomar medför att bildningen av röda blodkroppar hämmas beroende på minskad produktion av erytropoietin. Omsättningen av järn i kroppen är rubbad vid kronisk inflammation med minskat upptag av järn från tarmslemhinnan via ökad Hepcidinbildning. Vid sekundär anemi med funktionell jarnbrist kan depåjärnet inte frigöras for att nyttjas vid blodbildningen. Blödning fran tarmen är en betydelsefull faktor för uppkomst av anemi men i de flesta fall vid IBD är orsaken en kombination av inflammation och blödning.