Tatura International AB

TATURAS FÖRVÄRVADE OLJETERMINAL I VOLKHOV VÄRDERAD TILL MSEK 55. FINANSIERING AV OLJETERMINALFÖRVÄRV GENOM KVITTNINGSEMISSION I TATURA AB(PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:35 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49798


(NGM:TATU)

Tatura har tidigare meddelat att man förvärvat 100 % av aktierna i Nord West Oil (NWO) som i sin tur äger en oljeterminal i Volkhof ca 160 km utanför St Petersburg. Oljeterminalen har efter förvärvet värderats av det oberoende värderingsinstitutet "Government State Securities Ltd." till MSEK 55 att jämföras med den avtalade skuldfria värdet om ca 31,5 MSEK.

Styrelsen i Tatura AB har beslutat att överföra räntebärande skulder från NWO till moderbolaget. Överföringen sker som ett led i erläggande av köpeskillingen och för att säkerställa den långsiktiga finansieringen genom antingen en sale-lease-back transaktion av terminalen eller annan långsiktig finansiering.

Efter att skulderna överförts till moderbolaget har skulderna kvittats i en emission av konvertibler till samma villkor som tidigare kommunicerats rörande förvärvet av NWO, dvs 0.60kr per ny aktie. Totalt kommer MSEK 13,2 av NWOs räntebärande skulder att konverteras. Konvertiblerna är räntefria och har en löptid om 12 månader.

Det totala finansieringsbehovet avseende förvärvet av NWO kommer inte att överstiga det tidigare kommunicerade behovet innebärande emission av konvertibler till ett totalt belopp (inklusive ovan nämnda emission) om MSEK 30 eller 50 miljoner nya aktier.


För mer information kontakta Urban Trolle, 0707 910 734, ut@tatura.com
Tatura AB (publ)
15 september 2008

Tatura AB är sedan mitten av 2007 verksamt inom oljebranschen och investerar i, utvecklar och opererar logistiska lösningar samt köper och säljer olja. Bolaget är representerat i Ryssland genom dotterbolag i St. Petersburg. Tatura har ett nätverk av handelspartners i Ryssland och Europa.