Nättidningen Payback / Payback Sverige

Tavelärendet i Eskilstuna avgjort! Kommunen lägger sig! Tavla i fönster kräver inte bygglov!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:33 CET

En tavla i fönster kräver inget bygglov!

Det mycket segdragna, och närmast löjeväckande, ärende som drivits av Payback Sverige, kring legaliteten i en emblemförsedd tavla i ett fönster har nu nått vägs ände. Eskilstuna kommun har inte överklagat varför Länsstyrelsens beslut att en sådan tavla inte kräver bygglov därigenom vunnit laga kraft.

Tavelärendet har redan tidigare kostat Eskilstunas medborgare stora summor då ärendet först tvingades drivas till JO då kommunen i strid med Förvaltningslagen vägrade att skicka överklagan vidare för rättslig prövning.

JO gav kommunen förödande kritik i ärendet varefter kommunen vidarebefodrade ärendet till Länsstyrelsen för legalitetsprövning. Länsstyrelsen fattade då beslutet att en tavla i ett fönster, oavsett motiv, inte kräver bygglov.

Noll-publicitet kring Länsstyrelsens beslut i lokalmedia

De lokala tidningarna; Tidningen Folket samt Eskilstuna-kuriren, som tidigare nogrannt redogjort för polisens och kommunens inställning i ärendet har liksom i Karlstadsärendet valt att helt mörka det faktum att kommunen fick bakslag i Länsstyrelsen som upphävde tidigare beslut och förklarade att en tavla i ett fönster var lagligt.

Det är väldigt allvarligt att lokala tidningar är så styrda i sin nyhetsrapportering att ingenting delges kommunens medborgare när det avser mc-relaterade fall som trots allt bekostas av skattebetalarna och kommunmedborgarna. Ju framgångsrikare bikerkulturen är i sin juridiska kamp gentemot myndigheter av alla slag ju mindre skrivs…

Länkar till tidigare artiklar kring beslut i ärendet:

JO: http://www.payback.name/?p=11681

Länsstyrelsen: http://www.payback.name/?p=12162

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name