Umeå kommun

Taxa för vatten och avlopp höjs

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 18:03 CEST

Kommunfullmäktige har beslutat att höja bruknings- och anläggningsavgifter för vatten och avlopp med 20 procent från 1 juli 2012. Det är nödvändigt för att finansiera den planerade utbyggnaden av reningsverket på Ön.

Umeås befolkning växer och VA-kapaciteten behöver öka för att klara kraven. Den högre taxan ska finansiera utbyggnaden av Umevas reningsverk.

– Utbyggnad behövs för att klara en växande befolkning. Vi bygger för 150 000 invånare i första hand och nu har vi tagit höjd för att klara kraven, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Höjningen med 20 procent börjar gälla från 1 juli 2012. Umeva kan enligt beslutet också göra justeringar av taxan under 2014–2016 med upp till 4 procent.


Mer information:
 
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se