Statistiska centralbyrån, SCB

Taxeringsutfallet 2009: Privatpersoner betalade mindre i skatt

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:38 CET

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer, i huvudsak privatpersoner, ökade med 83 miljarder kronor till 1 602 miljarder kronor vid årets taxering av 2008 års inkomster. Det motsvarar 5,4 procent. Samtidigt minskade debiteringen av skatter och avgifter.

Debiteringen av skatter och avgifter minskade totalt sett med närmare elva miljarder kronor eller 1,9 procent till 568 miljarder kronor. Anledningar till minskningen var bland annat att beskattningen av kapitalinkomster gav ett minskat netto för staten samt att det så kallade jobbskatteavdraget ökade med 13 miljarder kronor till närmare 54 miljarder kronor.

I tabellen nedan redovisas vad som debiterats vid senast genomförda inkomsttaxeringar. Beloppen är fördelade på vissa skatte- och avgiftsslag.

Debiterade skatter m.m. enligt taxeringarna 2008 och 2009, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284291.aspx

22 miljarder mindre i inkomstskatt från juridiska personer

Den beskattningsbara inkomsten för de juridiska personerna minskade med 80 miljarder kronor till 317 miljarder kronor (-20,0 %). I statlig inkomstskatt debiterades totalt 83 miljarder kronor efter en minskning med närmare 22 miljarder kronor eller 20,6 procent. De juridiska personerna debiterades 10,7 miljarder kronor i statlig fastighetsskatt och 2,8 miljarder kronor i kommunal fastighetsavgift.

Definitioner och förklaringar

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och dylikt. Huvuddelen av de juridiska personernas inkomster kommer från bolagen.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande (SM) som beräknas finnas på SCB:s webbplats i mitten av februari månad 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om offentlig ekonomi
701 89 Örebro

Förfrågningar

Olle Storm
Tfn 019-17 61 47
E-post olle.storm@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.