Statistiska centralbyrån, SCB

Taxeringsutfallet 2012: Skatt från privatpersoner ökade med 8 miljarder

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 09:53 CET

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer ökade med 49,5 miljarder kronor år 2011. Det är en ökning med 3,0 procent till totalt 1 707 miljarder kronor enligt 2012 år taxering.

Debiteringen av skatter och avgifter ökade totalt sett samtidigt med närmare 8 miljarder kronor eller 1,4 procent till 562 miljarder kronor. Ökningen förklaras bland annat av en ökning av den kommunala inkomstskatten. Skattereduktionen för underskott av kapital, verkade däremot åt motsatt håll efter en ökning med närmare 7 miljarder kronor till cirka 24 miljarder kronor.

I tabellen redovisas vad som debiterats vid senast genomförda inkomsttaxeringar. Beloppen är fördelade på vissa skatte- och avgiftsslag.

Debiterade skatter med mera enligt taxeringarna 2011 och 2012, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____347855.aspx

Fyra miljarder mindre i inkomstskatt från juridiska personer

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer minskade med cirka 18 miljarder kronor eller 4,2 procent till 416 miljarder kronor. I statlig inkomstskatt debiterades totalt 103 miljarder kronor efter en minskning med fyra miljarder kronor eller 3,6 procent. De juridiska personerna debiterades vidare 12 miljarder kronor i statlig fastighetsskatt och 3 miljarder kronor i kommunal fastighetsavgift.

Definitioner och förklaringar

Med fysiska personer avses här privatpersoner och dödsbon. I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, avkastningsskatt, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m.

Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d. Huvuddelen av de juridiska personernas inkomster kommer från bolagen. I uppgifterna ingår även skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
701 89 Örebro

Förfrågningar

Olof Klingnéus
Tfn 019-17 66 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.