Be Green Umeå

Taxi utan tomgång visas upp internationellt

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 08:30 CET

I Köpenhamn ska världens ledare enas om vägen framåt för klimatet. Nya beslut ska tas och nya idéer visas upp. Sverige presenterar sitt arbete på en internationell mässa och som enda kommun har Umeå Kommun fått erbjudandet att representera Sverige i Exportrådets monter.

 

Samtidigt som klimatförhandlingarna pågår, under COP15, visas nya lösningar upp på Bright Green Expo, en internationell mässa för världens ledande cleantechföretag. Sverige ställer upp med ett starkt lag i den svenska paviljongen – inte mindre än 18 företag och organisationer ställer ut under temat SymbioCity. Sveriges varumärke för hållbar stadsutveckling. Utställarna är speciellt inbjudna av Exportrådet och Umeå kommun är den enda kommunen som får ställa ut. Det är projektet Hållbart Resande i Umeåregionens arbete med att minska tomgångskörningen bland taxibilar som fångat Exportrådets intresse.

 

-       Det är väldigt smickrade att ha fått en inbjudan av exportrådet och det ska bli kul att visa upp det nyskapande arbete som pågår i Umeå, säger Emma Ödling, Samordnare på Hållbart Resande i Umeåregionen.

 

Taxi utan tomgång väcker fortfarande stort intresse runt om i landet och genom att medverkan på Bright Green Expo hoppas Hållbart Resande i Umeåregionen att få internationell uppmärksamhet.

 

-       Taxi utan tomgång skulle kunna göras var som helst i världen. Tänk om New York anammar idén? De har 13 000 taxibilar jämfört med Umeås 200, fortsätter Emma.

 

Under COP15 möts beslutsfattare och nya idéer på Bright Green Expo för att få ny fart världens klimatarbete. Emma Ödling har dessutom fått förmånen att få närvara vid klimat-förhandlingarna för att på plats se vad som händer och för att lyfta fram Umeå som en plats där nya idéer föds.

 

Fakta om COP15 och Bright Green Expo

 

Mellan den 7-18 december riktas strålkastarna mot Danmark. Det är då FN:s femtonde klimatkonferens, COP15, äger rum i Köpenhamn med delegater från 189 länder. Målsättningen är att nå en överenskommelse som ersätter dagens Kyotoprotokoll.

 

Bright Green Expo är det största parallella eventet under COP15 och pågår 12-13 december på i centrala Köpenhamn. Mässan förväntas locka över 20 000 besökare och delegationer från de länder som deltar vid COP15. Invigningstalare är Danmarks kronprins, den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen, USA:s handelsminister Gary Locke och Sveriges handelsminister Ewa Björling.

 

Kontakter:     Emma Ödling, tel. 090 16 49 67 emma.odling@umea.se

Karin Svensson, tel. +45 33 36 00 66,  karin.svensson@swedishtrade.se

Mer information om Sveriges deltagande på Bright Green Expo finns på www.symbiocity.org/brightgreenexpo Mer information om SymbioCity finns på www.symbiocity.org

Dålig luftkvalité och svårt att ta sig fram i trafiken är vardag i Umeås centrum. Umeå Kommun har tillsammans med bl.a. Länsstyrelsen och Vägverket, tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska problemen. 

En del av åtgärderna handlar om att förändra vägnätet så att mindre trafik passerar genom centrum, men de flesta bilar som kör i Umeå är vi själva som är på väg till jobbet, att lämna barnen på förskolan/skolan, till affären eller på väg någon annanstans. Mer än hälften av alla dessa resor är kortare än 5 km 

Umeåregionen växer och det är vanligt att vi bor i en kommun, men jobbar i en annan. Vi vill att fler ska kunna bosätta sig på landsbygden utan att vara helt beroende av bilen.
För att alla ska kunna ta sig till jobbet utan att trafiken ökar och luftföroreningarna blir värre, behöver vi hitta bättre lösningar på vårt vardagspendlande. 

Hållbart Resande i Umeåregionen prövar olika metoder för att påverka våra resor i hållbar riktning.