Jernhusen AB

Taxiåkare erbjuds avtal till nya taxiservicen på Centralstationen i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 07:00 CET

Under tisdagen kommer Jernhusen att finnas på plats vid taxiangöringen vid Centralstationen och prata med taxiåkarna om den nya taxiservicen. Förhandlingar pågår med de större bolagen och nu söker företaget kontakt med de så kallade friåkarna.

Syftet med aktiviteten är att informera om de regler som kommer att gälla för att få trafikera den nya taxifickan. För de som uppfyller kraven och är intresserade beskrivs hur man gör för att skriva avtal med Jernhusen.

När:

Från 11.00 tisdagen den 9 november finns representanter från Jernhusen på plats vid nuvarande taxiangöring på Centralstationen.

Jernhusen vill att resenärerna ska uppleva hela resan som trygg och säker. En del av servicen på stationen är att kunna erbjuda en fortsatt resa med taxi. I samband med bygget av Citytunneln och nya Glashallen på Centralstationen bygger Jernhusen en taxificka i direkt anslutning till stationen där taxibolag som har avtal med Jernhusen får trafikera. Systemet kommer att starta den 12 december i samband med att trafiken startar i Citytunneln.

För att kunna teckna avtal om att trafikera taxifickan ska taxiföretagen uppfylla Jernhusens grundkrav som baserar sig på Taxiförbundets kvalitetsnormer ”God Taxitradition”. Detta innebär bland annat att de ska:

  • vara anslutna till en beställningscentral
  • priskrav – dvs priset får överstiga max 10% av normaltaxan i området
  • taxibilar ska vara hela, rena och säkra (ingen bil får vara äldre än sex år)
  • förare som hittar

Med den nya taxiservicen lovar Jernhusen:

  • trygghet och service– ordnad taxiservice med avtalade taxibolag
  • prisvärde - priset får överstiga max 10% än normaltaxan i området
  • tillgänglighet – det ska alltid finnas bilar i fickan, speciellt då det är många som ska åka
  • valfrihet – att kunna välja vilket taxibolag man vill åka med, samt om man vill ha miljöbil, barnstol.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-392 621