Skatteverket

Taxiåkare lurar staten på miljarder

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:09 CET

Skattefusket inom taxibranschen uppgår till mellan två och fyra miljarder per år. Det finns ett utbrett fusk över hela landet, men störst är omfattningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den landsomfattande hårdgranskning som inleds nu i mars engagerar drygt 40 personer på Skatteverket.

- De flesta åkare som vi kommer att titta närmare på arbetar i Mälardalsregionen eller i storstäderna eftersom det är där problemen är som störst. Men vi kommer även att granska taxiåkare på andra håll i landet, säger Håkan Asplund, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Skatteverket granskar taxibranschen därför att man är bekymrad över att fusket är så utbrett och har sådan stor omfattning.

- Syftet med vår granskning är att de vita taxibolagen ska få bättre förutsättningar att bedriva yrkesmässig trafik på ett seriöst sätt. Vi vill främja en sund konkurrens, förklarar Håkan Asplund.

Svenska Taxiförbundet delar Skatteverkets uppfattning att det förekommer ett utbrett fusk och förbundet välkomnar att man nu tar krafttag mot skattefusket som innebär att seriösa företagare inom taxinäringen utsätts för illojal konkurrens.

En statlig utredning om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen (SOU 2004:102) föreslår en tuffare lagstiftning. Utredningen föreslår obligatorisk taxametertömning vid godkända centraler och att alla kreditkortsläsare i taxibilarna måste vara anslutna till taxametern.

- Vi förespråkar ett system med redovisningscentraler eftersom det skulle försvåra för dem som fuskar samtidigt som våra kontrollmöjligheter skulle öka. Det är viktigt att passagerarna inte nöjer sig med kvittot från kortläsaren utan också begär kvitto från taxametern, säger Håkan Asplund.

För mer information

Håkan Asplund (riksprojektledare) 0155- 26 43 28
Bo Arvidsson (projektansvarig på huvudkontoret) 08-764 8367
Thomas Carmler 08-694 42 23
Anders Påhlsson 046-38 43 64
Ragnar Jacobsson 031-673596

Pressekreterare Anders Lenhammar
Direkttel: 018-17 51 65
Mobiltel: 073-316 54 59

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.skatteverket.se