Landstinget Halland

Taxor för tandimplantat i Halland ses över

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 08:51 CEST

Den halländska folktandvårdens taxor är bland de lägsta i Sverige. En jämförelse med andra län har dock visat att taxan för vissa ingrepp i samband med tandimplantat är hög. Nu ser Halland över dessa taxor.

När den halländska tandvårdstaxan genom åren har diskuterats har det varit med vinkeln att den är låg. Vid en jämförelse med övriga riket när det gäller alla ingrepp, förutom just tandimplantat, ligger den halländska taxan bland de lägsta i landet, cirka 14 procent under riksgenomsnittet.

Den halländska tandvårdstaxan sätter ett pris på varje ingrepp. Taxan tas fram av en arbetsgrupp. Förslaget går sedan till landstingsstyrelsen och beslut fattas i landstingsfullmäktige. En gång om året förändras taxan, och bakom justeringarna ligger ett stort arbete.

Varje ingrepp ska bära sina kostnader
Det är många faktorer som ska vägas in: Ökade kostnader för material och teknik, frekvensen på olika ingrepp, större investeringar, utbildningsbehov och mycket annat. Grundprincipen är att varje ingrepp ska bära sina egna kostnader.

Specialisttandvårdens taxa ligger över folktandvårdens för motsvarande kategorier av åtgärder. Förklaringen till det är helt enkelt att det handlar om mer avancerade fall, som kräver högre kompetens och mer avancerade behandlingar. Specialisttandvården arbetar med de patienter och de tillstånd, som inte kan tas om hand av allmäntandläkaren. Svårighetsgraden med en viss behandling kan variera, från att vara mer eller mindre komplicerad, till att vara så omfattande, att behandlingen inte går att genomföra om inte patienten sövs.

Låg taxa i Halland, men inte för implantat
– År efter år har den halländska tandvårdstaxan för folktandvården legat bland de absolut lägsta i landet, säger ekonomidirektör Anette Henriksson. Vi har en mycket effektiv tandvård och vi tittar sedan en tid närmare på varför vissa av de ingrepp som görs i samband med tandimplantat ligger högt jämfört med övriga Sverige.

– Vi kommer inför 2006 att föreslå justeringar av nästan alla åtgärder som avser implantaten. Det finns ingen anledning att vi i Halland inte ska vara lika kostnadseffektiva som andra landsting på det området, menar Anette Henriksson.

– Antingen är det så att man på andra håll i landet låter andra ingrepp ”subventionera” ett lägre pris på tandimplantaten, eller också måste vi i Halland hitta mer effektiva sätt att arbeta på, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

– Principen att varje ingrepp ska bära sina kostnader är viktig, och den håller vi fast vid, säger Mats Eriksson. Det är dock inte rimligt att Halland ska ha höga priser på vissa ingrepp i samband med tandimplantat, när tandvårdstaxan i övrigt ligger bland de lägsta i Sverige.

För mer information:

Ekonomidirektör Anette Henriksson, tfn: 070-567 47 55