Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

TC Kraft beställer den hittills kraftigaste solcellsarmaturen på 100-watt - Nollenergiarmaturen Discovery

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2018 12:03 CET

Energisektorn prövar nya marker i form av solcellsbelysning - TC Kraft testar monsterarmatur i LED

Kanske ligger det inneboende hos energiföretag att energieffektivisera på ett sätt som det inte gör hos andra aktörer. Utan att nämna några namn för de som lämnats utanför denna framställning så har förfrågningarna just kring solcellsdriven belysning varit i särklass störst hos just energibolagen runt om i Sverige. Eco by Sweden var tidiga med solcellsarmaturer och redan i början av 2017 gjorde vi vår första vindtunnelberäkning åt NCC för att se vilken effekt vinden kan ha på portabla solcellsarmaturer. Det avsåg då den minst sagt prominenta solcellsarmaturen Zero CO2 som är en slags allt-i-ett-armatur där batteri och solcellspanel är integrerade i eller kring själva ljuskällan i LED. Det gör dem praktiskt attraktiva och möjligheten att flytta dem kräver bara att man skruvar loss armaturen från stolpen då den saknar kablar och annat som annars gör gatubelysningen tämligen statisk. 

Vattenfall prövade två 20-wattsarmaturer i Discovery-serien för en parkeringsplats - Eco by Sweden AB

Solcellsarmaturer är inte helt nytt som fenomen även om Sverige inte sett mycket av dem. En del kan bero på misstro till solceller i allmänhet en annan kommer av det faktum att solcellerna inte hade samma effekt bara några år sedan som de har idag. Det samma gäller för LED-tekniken. Idag kan man få LED-dioder till en solcellsarmatur som ligger kring 150-lumen per watt och till och med 160-lumen per watt med vissa specialdioder. Vattenfall projekterade i det aktuella fallet en parkeringsplats där man använt en förhållandevis låg watt även när det kommer till LEDSolcellsbelysningen belyser parkeringsplatsen i Stockholm och har endast 20-watt styck vilket blir 40-watt totalt. Det motsvarar knappt vad en glödlampa förbrukade i energi tidigare. Det är en energieffektivisering av historiska mått. Lägger man sedan in den variabeln att energin endast alstras från solen blir energiförbrukningen i den mening vi talar om här noll. Armaturerna är så kallade nollenergiarmaturer som inte belastar energinätet överhuvudtaget om man inte väljer att kombinera solelen med el från det reguljära elnätet vilket i vissa fall är en förutsättning. En annan är att välja en högeffektsarmatur som TC Kraft inväntar i skrivande stund. Armaturen är också den av märket Discovery men har hela 100-watt vilket innebär en helt annat pjäs än en armatur kring 20- eller 30-watt. Såväl batteri som solcellspanel och LED-dioder måste dimensioneras efter den förhöjda effekten och resultatet blir en tämligen högrest och minst sagt bastant armatur som håller i ur och skur. 

Vilka komponenter har en armatur av denna kaliber? Dioder, batteri och solcellspanel? 

Discovery är en så kallad premiumarmatur vilket präglas av hög prestanda och kvalité samt en lång - men låg - livscykelkostnad. Samtliga komponenter i armaturen är av nödvändighet de främsta och ska hålla lika länge eller längre än de faktiska huvudkomponenterna. Vilket i sig är mycket länge i förhållande till samtlig belysning vi är vana med i allmänhet men också denna sortens utrustning i synnerhet. Själva armaturen är tillverkad i zinkplatterad lättaluminium av hög kvalité. Solcellspanelen är tillverkad utav högeffektiva siliconbaserade monokristaller och ett kraftigt högeffektivt batteri med Lihtium-Järnfosfor - också kallat LiFePO4-batteri. Fördelarna är ett högeffektivt batteri som kan användas på Highpower-produkter med hög termisk och kemisk stabilitet. LiFePO4-batteri har också en snabb uppladdningstid jämfört med de tidigare batterierna. Med en livcykel om ca 2000 uppladdningar står den också ut från de föregående batterierna sett till dess fördelar. Slutligen ska armaturens dioder nämnas som är av märket Bridgelux och består av 9 kärnor bestående utav 17x34 Mil. Dioderna är mycket kraftiga och har 140-150 lumen per watt vilket både sparar batteri och höjer effekten på belysningen.

Läs mer om vår solcellsbelysning här!

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden