TCO Development

TCO Development anställer ny marknadschef med erfarenhet av hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 16:15 CET

Vid årsskiftet blir Gabriella Blomgren ny marknadschef på TCO Development. Hon har de senaste åren varit kommunalråd i Örebro kommun, och som en av de yngsta kommunalråden i Sverige hade hon ansvar för strategiska och övergripande frågor inom klimat och miljö inklusive upphandling.

- Mitt engagemang ligger i hållbart företagande ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv och det viktigt att arbeta i en verksamhet som driver på hållbara utvecklingen. Att TCO Developments arbetar inom IT ser jag som något positivt. IT-industrin är både del av lösningen, t ex som miljöteknik men har också utmaningar framför sig, inte minst i den produktion som sker i Asien, säger Gabriella Blomgren.

-Vi är glada att Gabriella börjar hos oss, säger Sören Enholm, VD på TCO Development. Hon blir en förstärkning i vårt uppdrag att driva hållbar utveckling inom IT.

Som kommunalråd ledde hon arbetet att se över kommunens organisation och ansvarade för att utveckla strategier för att minska riskerna för negativ miljö- och klimatpåverkan. Bland annat inrättades enheten Klimatkontoret med ett flertal processledare, vilket gav stor uppmärksamhet i övriga Sverige. Örebro kommun klättrade också i olika miljörankningar under Gabriellas tid som kommunalråd.

Gabriella Blomgren är i grunden statsvetare, men har under hela sin yrkesverksamma karriär arbetat med kommunikation och hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv. Hon har även erfarenhet av projektledning inom global konsumtion och rättvis handel samt processledning av klimat- och miljöfrågor.

För mer information, kontakta gärna
Gabriella Blomgren, marknadschef TCO Develoment, tel             0706-358 351      
Sören Enholm, VD, TCO Development, tel             08-782 91 03      
Anna Pramborg, presskontakt TCO Development, tel             08-782 93 46      

Följ oss på twitter @ITsustainable

TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.