TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO-kommentar om ofinansierade skattesänkningar

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:10 CEST

Regeringen tar inte upp konsekvenserna av fortsatta ofinansierade skattesänkningar, skriver TCO-ekonomerna i en kommentar.

Den ökade sysselsättningen och de senaste årens konjunktur- och vinstuppgång för företagen har stärkt de offentliga finanserna. Därför är det nu säkert frestande för regeringen att genomföra fler ofinansierade skattesänkningar. Regeringen har ju dessutom stött på internt motstånd mot nedskärningar i försvarsbudgeten och annat för att lösa finansieringen av ett utökat jobbavdrag.

Regeringen tar inte upp konsekvenserna av fortsatta ofinansierade skattesänkningar. De skulle trissa upp tendensen till stigande inflation som vi nu ser, och öka behovet av ännu fler räntehöjningar från Riksbanken. Det skulle resultera i en olycklig reaktion bestående av aggressivare räntehöjningar, som motverkar den positiva investerings- och sysselsättningsutvecklingen. Det som behövs, särskilt nu då det framförallt är bristen på produktionskapacitet i form av både viss typ av arbetskraft samt produktionskapital, som gör att inflationen stiger. Samtidigt talar mycket lite för att ett ökat jobbskatteavdrag skulle ge en snabb effekt på långtidsarbetslösheten.

Jobbskatteavdraget har hittills inte fått den snabba effekt på arbetskraftsutbudet som regeringen räknade med i sin höstbudget för ett år sedan. Det är de som redan har ett jobb eller de med kort tid i arbetslöshet som får de lediga jobben medan långtidsarbetslösheten, och därmed utanförskapet, ökar!

Arbetskraften har inte vuxit i samma takt som sysselsättningen vilket är ett skäl till den ökande bristen på arbetskraft. Men ett annat, och mycket viktigare skäl, är att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar som förväntat. De allt mer akuta problemen för företag att hitta den kompetens hos arbetskraften som de behöver signalerar att regeringen borde skifta fokus mot andra områden för att jobbpolitiken ska lyckas och utanförskapet minska snabbare. Det handlar om satsningar på utbildning, ökad flexibilitet och möjlighet till omställning till nya, oftast mer kunskapsintensiva jobb inom alla sektorer, i näringslivet och offentlig sektor.

TCO-ekonomerna