TCO Development

TCO-märkningen skärper kraven för socialt ansvar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 16:06 CET

TCO Development är ett dotterbolag till TCO som certifierar bildskärmar och andra datorprodukter. Man uppmärksammade tidigt användarnas oro när bildskärmarna intog världens kontor och skapade den märkning som blivit en världsledande standard. 

Titta på baksidan av din bildskärm. Sannolikt hittar du ett litet TCO-märke. Undan för undan skärptes sedan kraven på tillverkarna även vad gällde påverkan på den yttre miljön. Vilket bland annat bidragit till att en del farliga ämnen fasats ut.

Nu tar TCO Development ytterligare ett steg. Framöver ska kraven skärpas vad gäller företagens sociala ansvarstagande, eller CSR (Corporate Social Responsibility).

– Nu ökar vi åter vårt fokus på det sociala området kopplat till arbetsmiljö och arbetsförhållanden i produktionen, berättar TCO Developments VD Sören Enholm.

– Ett begrepp som det pratas mer och mer om är hållbarhet och det sammanfattar både de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna.

En ekonomisk hållbarhet förutsätter ju även miljömässig och social hållbarhet, fortsätter Sören Enholm.

Än så länge är ett utkast till nya skärpta krav ute på en slags remissbehandling hos intressenter och tillverkare.

– Planen är att vi ska vara redo att börja certifiera nya produkter under senare halva av våren.

Redan för tre år fogades mildare CSR-krav in i märkningen. Det nya från och med i vår är att kraven blir mer konkreta.

Sören Enholm betonar att den här typen av krav är svårare att ställa och att kontrollera än till exempelvis gränsvärden för kemikalier.

– Det är sällan svart eller vitt utan mycket gråskalor när det gäller arbetsförhållanden i fabriker.

Konkret kommer kraven bland annat att innehålla fyra saker. Företagen ska följa:
* ILO:s åtta kärnkonventioner.
* Artikel 32 i FN:s barnkonvention.
* Nationell lagstiftning om säkerhet och hälsa.
* Nationell arbetsrättslagstiftning inklusive regler om minimilön.

– Det ska var schyssta villkor enligt den kultur som råder i det land produktionen sker, sammanfattar Sören Enholm.

– Vi kommer också att kräva redovisning på ett adekvat sätt.

Kunskapen om CSR-frågor växlar bland företagen, varav de flesta finns i Kina. 

– Vissa säger att: det här är inga problem, kraven uppfyller vi redan idag.
Det är kanske framför allt de IT-leverantörer som har en stark bas i Europa eller Nordamerika, de har haft den här typen av krav på sig ganska länge.

– Medan de som har sina starka baser i Asien tycker att det här är lite nytt. När vi införde de första sociala kraven för tre år sedan så hade hälften av våra kontakter inte hör talas om CSR.

– De fick sätta sig in i vad det innebär och nu höjer vi ribban.

http://tcotidningen.se/tco-development-skarper-kravenpa-tillverkarna-som-arbetsgivare

Tag del av remissföreslagen här: http://www.tcodevelopment.se/pls/nvp/Document.Show?CID=4146&MID=927

TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.