TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO minskar antalet anställda

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:15 CET

TCO:s kansli, som idag har 60 anställda, krymper organisationen och minskar antalet anställda med fyra personer. Den första minskningen genomfördes under hösten då också ett antal utlysta tjänster drogs tillbaka. Denna vecka har de sista besluten fattats.

Krympningen av organisationen sker på grund av minskade resurser framförallt i uteblivna statsbidrag. Det gäller verksamhet som finansierats via Arbetslivsinstitutet ALI, vuxnas lärande, fackliga utbildningar, samarbete kring arbetslivsforskning mm. Totalt minskar intäkterna med cirka 20 miljoner kronor. Vissa av dessa medel har TCO tidigare fördelat vidare till förbunden. Nettoeffekten för TCOs budget är ändå -13,7 miljoner kronor. Då ingår också en viss minskning av medlemsintäkter.

- När lejonparten av våra statsbidrag vi tidigare fått drogs in stod det klart att vi har ett svårt år framför oss, säger Anna Forsberg, kanslichef vid TCO. Vi har gjort besparingar i alla våra fasta kostnader och i verksamheten, men det är så stora summor att det inte går att hantera utan en minskning av personalen. Vi har kämpat hårt för att så få som möjligt ska behöva lämna kansliet, säger Anna A Forsberg, kanslichef på TCO.

Dessutom har statsbidraget för TCO, SACO och LO:s gemensamma kontor i Bryssel dragits in.

- Brysselkontoret är helt nödvändigt att ha kvar, säger Anna Forsberg. Naturligtvis ser vi över kostnaderna även i den verksamheten men den måste täckas av våra ordinarie resurser.

För mer information, kontakta Kanslichef Anna Forsberg, TCO, 070-3098628