TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO om förslaget om utförsäkring: Skjut upp beslutet och utred ordentligt först

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 12:55 CET

För ytterligare kommentarer: Sture Nordh, ordförande TCO 070-346 23 28

Frågor om socialförsäkringar: Kjell Rautio, utredare, 070-2233229

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen: Mats Essemyr, utredare, 070-582 92 26

  • Många utförsäkrade från sjukförsäkring och tidsbegränsad sjukersättning riskerar mycket lägre ersättningar från nyår.
  • En grupp, den utan tidigare sjukpenninggrundande inkomst och som inte klarar det nya arbetsmarknadsprogrammet riskerar att stå helt försäkringslösa.
  • Den aviserade satsningen på 17 miljarder innehåller huvudsakligen ersättningar.
  • TCO kan inte finna några medel alls inom ramen för de 17 miljarderna som är avsett för medicinsk rehabilitering.
  • De som är sjukskrivna på halvtid och arbetar andra halvan och inte vill eller kan delta i arbetsmarknadsprogrammet förlorar sin ersättning, vilket omfattar en fjärdedel av dem som varit sjukskrivna på deltid.

-          När vi analyserat förslaget är jag skakad över att så många riskerar bli fattiggjorda efter nyår, säger Sture Nordh. Regeringens initiativ för att få personerna tillbaka till arbetslivet är gott, men varför måste dessa insatser kombineras med att man sätter redan utsatta människor under ekonomisk press? Och varför hastar man igenom ett förslag med så många olösta frågor och där risken är stor att människor inte får sina ersättningar i tid eller hamnar mellan stolarna?

-          Därför borde riksdagen avvisa de nu aktuella förslagen och först efter en ordentlig utredning återkomma till hur långtidssjukskrivna skall kunna återgå till arbete, fortsätter Sture Nordh. Vad hjälper det enskilda människor som står långt från arbetsmarknaden att pressas in i ekonomisk ovisshet?

TCO har granskat förslagen som skall gälla för de 16 000 personer som utförsäkras vid nyår och totalt 54 000 personer under hela 2010 som utförsäkras från förlängd sjukpeng och tillfällig sjukersättning (tidigare förtidspension). Den aviserade satsningen med 17 miljarder kronor finns inte redovisad och specificerad men TCOs granskning visar att inga medel går till medicinsk rehabilitering och att merparten av pengarna avser ersättningar. Förslagen är oklara för alla med halvtidsarbete, och det är också oklart vilken a-kasseavgift som skall erläggas. För en grupp utan tidigare sjukpenninggrundande inkomst innebär förslaget att de blir försäkringslösa.

-          För alla sjuka är det angeläget att snabbt få medicinsk rehabilitering och hjälp tillbaka med exempelvis arbetsträning, säger Sture Nordh. Av detta finns ännu långt ifrån tillräckligt på plats idag. Många försäkrade kan nu förlora sin ersättning utan att ha fått en rimlig chans till rehabilitering.

Kerstin Olsson
Presschef  TCO
Tel + 46 8 782 91 02
Mob + 46 70 978 33 83
Linnégatan 14
114 94  Stockholm
kerstin.olsson@tco.se
www.tco.se
http://www.facketforandras.nu