TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO ser fram emot samarbete med svenska EU ordförandeskapet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:19 CEST

Sverige tar idag över ordförandeskapet för Europeiska unionen. De svenska prioriteringarna är främst ekonomin, sysselsättningen och klimatet.

- Jag välkomnar det svenska ordförandeskapet. De har en tuff uppgift framför sig i och med den ekonomiska krisen, osäkerheten kring Lissabonfördraget och frågetecken kring om det kan bli ett bra klimatavtal i Köpenhamn säger Sture Nordh, TCOs ordförande.

TCO har sedan tidigare velat att ordförandeskapet skall fokusera på jobben och pekat på vikten av att begränsa jobbkrisen. I det sammanhanget är den nordiska modellen, med starka parter, kollektivavtaloch goda välfärdssystem en viktig utgångspunkt.

TCO vill också att vikten av fackliga rättigheter ska understrykas, bland annat i samband med diskussioner om utvidgningen av EU.

- Det svenska ordförandeskapet har nu chansen att lägga grunden för en mer uthållig ekonomi, i spåren av den ekonomiska krisen,fortsätter Sture Nordh. Därför bör det svenska ordförandeskapet uppmuntra att EU satsar på investeringar i infrastruktur och miljö, som skyndar på omställningen till ett lågutsläppssamhälle, liksom satsningar på utbildning och forskning.

- Jag har tagit fasta på statsministerns önskan om att alla ska hjälpas åt under ordförandeskapet, även arbetsmarknadens parter, och ser fram emot att det svenska ordförandeskapet diskuterar dessa frågor med oss, avslutar Sture Nordh.

För ytterligare kommentarer, kontakta Sture Nordh, 08-782 91 12