TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO välkomnar utökat skydd för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:36 CET

TCO välkomnar det utökade diskrimineringsskydd för funktionshindrade som träder i kraft nästa månad, men varnar för ett bakslag för jämställdheten om JämO försvinner.

TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär är expert i diskrimineringskommittén.

– All diskriminering oavsett grund skall beivras, menar TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär som är expert i diskrimineringskommittén.

– Funktionshindrade har en mycket utsatt situation i dagens arbetsliv och dagens lagstiftning, som ska garantera likabehandling för funktionshindrade, har allvarliga brister. Det är därför hög tid att även funktionshindrade får ett förstärkt diskrimineringsskydd i sin anställning, menar Ingemar Hamskär.

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ändras den 1 december 2006. Förbudet mot direkt diskriminering i denna lag innebär att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder. Den skyldigheten har hittills varit begränsad till situationer när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju och liknande.

Arbetsgivarens skyldigheter kommer nu att gälla även under pågående anställning, och även i förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren.

TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär vill nu att regeringen beaktar övriga krav TCO framfört i diskrimineringskommitténs arbete, och att man därvid ändrar sig och inte lägger ned JämO.

– JämO och jämställdhetslagen bör få vara kvar – allt annat riskerar att bli ett bakslag för jämställdhetsarbetet, säger Ingemar Hamskär.

Läs TCOs yttrande i sin helhet här.

För vidare upplysningar:
kontakta TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär, 070-574 92 11