TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCOs Mats Essemyr varnar för längre arbetstider

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:29 CET

Vad händer med våra arbetstider när vi ska enas om gemensamma regler inom EU? TCOs arbetstidsutredare Mats Essemyr gästade SVTs Agenda söndagen den 5 november. Här är hans utspel.

Lägg fast en rimlig nivå på skyddet för dem som jobbar, menar Mats Essemyr på TCO.

Att tvingas jobba 78 timmar i veckan i sex veckor, och sedan få ta det lite lugnare och jobba bara 42 timmar i veckan i sex veckor till – hur skulle det kännas?

I veckan ska Europas arbetsmarknadsministrar besluta om reglerna för arbetstiderna i Europa. Arbetstider som dem jag nämnde kan då bli tillåtna. Det handlar om individuella arbetstidsavtal. Sådana gör att en arbetsgivare kan kräva 78 timmars jobb i veckan under lång tid av en medarbetare. Så är det redan i Storbritannien. Där har veckoarbetstiden blivit mycket längre – och folks hälsa sämre.

Ministrarna kommer att bestämma om den längsta möjliga arbetstiden i Europa. Det handlar om hälsa och säkerhet i arbetet. Reglerna som vi har idag ger ett hyggligt skydd. Men om de här individuella avtalen tillåts, står arbetstagaren naken inför arbetsgivarens krav. Det innebär sämre skydd.

Nu undrar ni: kan vi inte bara behålla vår svenska 40-timmarvecka? Nej, det går inte. Vi integreras med Europa – det är bra – men det innebär också att vi får gemensamma regler och nivåer. Hur lång arbetstid ska vara tillåten och vem ska bestämma det?

Om Europas politiker inte lägger fast en rimlig nivå på skyddet för dem som jobbar, då kommer marknaden att ta över. Då tvingas vi konkurrera om arbetstillfällena genom dåliga arbetstidsvillkor, dåliga för arbetstagarna och bra för arbetsgivarna. Det kallas för social dumping och vi har sett det hända när det gäller löner och anställningsvillkor. Idag kan vi ta ett steg till i den riktningen, när arbetstidsreglerna ska läggas fast.

Den svenska regeringen är väl medveten om vägvalet. Ska vi förstärka eller ska vi försvaga det sociala Europa, det som Sverige är en del av? Det mandat som regeringen har fått genom valsegern, omfattar inte en nedmontering av det som ger folk ett rimligt skydd. Därför måste regeringen säga nej till det förslag om individuella arbetstidsavtal som läggs fram.

Mats Essemyr, utredare på TCO