TDC Sverige - En del av Tele2

TDC ensam operatör att klara kraven för videokonferens i stort ramavtal

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 12:51 CET

SKL Kommentus har genomfört en stor ramavtalsupphandling med särskild fokus på videokonferens. TDC Sverige är den enda operatören som klarat de mycket hårda kraven. TDC befäster med detta två saker: dels sin redan starka ställning inom offentlig verksamhet, och dels positionen som en självklar partner för professionella videokonferenser.

SKL Kommentus AB arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt den offentliga sektorn. En del i detta arbete är att utforma ramavtal, och därefter rangordna deltagande företag. Ett ramavtal de arbetar med är avropsområde 3: Video- och Distansmötestjänster.

TDC är den enda operatören – såväl som helhetsleverantören – som klarar kraven att få leverera kommunikationslösningar med video enligt detta ramavtal. Övriga två avtalsparters är nischleverantörer inom videoområdet.

SKL Kommentus avsikt var att tilldela ramavtalet till fem leverantörer, endast tre klarade dock de krav som ställdes. Avtalet gäller från och med 2010-10-01 till och med 2012-06-30 (med möjlighet till förlängning till 2014-06-30).

- TDC är det enda företag på marknaden som enligt detta avtal kan erbjuda kunden en helhetslösning inom videokonferenser. Vi har redan ett extremt driftsäkert nät med 99,999 % driftsäkerhet som vi bygger våra lösningar utifrån, nu adderar vi video till detta och får därmed såväl stabilitet som framtidssäkra kommunikationslösningar, säger Lars Schön, Ansvarig videomöten, Sales, TDC Sverige.

Lars fortsätter:

- Dessutom är detta naturligtvis glädjande för oss då vår redan starka ställning bland Sveriges landsting kan förstärkas ytterligare genom att även visuell kommunikation kan bli en naturlig del av vårt totala erbjudande.

För drygt två veckor sedan gick TDC Sverige ut med målsättningen 90 % av Sveriges landsting som TDC-kunder. Idag har man drygt 80 %.

Pressansvarig, TDC Sverige
Niclas Karnhill
niclas.karnhill@tdc.se
Telefon 46 8 519 812 15, mobil 46 708 70 00 60

Om TDC Sverige
TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 35,9 miljarder DKK (2009) och 12 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882.
tdc.se