TDC Internordia AB

TDC Flaggingsmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 18:00 CEST

TDC A/S ("TDC") offentliggör härmed att TDC idag, den 28 oktober 2004, har förvärvat ytterligare 989.800 stamaktier i Song Networks Holding AB ("Song Networks").

Efter dessa ytterligare förvärv äger TDC sammanlagt 30.565.921 stamaktier och 2.741.716 preferensaktier i Song Networks samt konvertibla skuldebrev 2002/2007 i Song Networks med ett sammanlagt nominellt belopp om 77.076.000 kronor.

TDCs innehav av aktier i Song Networks representerar sammanlagt:

- 60,6 procent av rösterna och aktiekapitalet efter konvertering
av samtliga konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks;

- 61,0 procent av rösterna och aktiekapitalet efter konvertering
av TDCs konvertibla skuldebrev; och

- 58,5 procent av rösterna och 59,7 procent av aktiekapitalet
(före utspädning).

För ytterligare information, vänligen kontakta TDC Investor Relations på telefon +45 3343 7680.

TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C
www.tdc.dk