TDC Internordia AB

TDC FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 20:04 CEST

TDC A/S ("TDC") offentliggör härmed att TDC idag, den 29 oktober 2004, har förvärvat ytterligare 1.317.772 stamaktier och 73.721 preference aktier i Song Networks Holding AB ("Song Networks").

Efter dessa ytterligare förvärv äger TDC sammanlagt 31.883.693 stamaktier och 2.815.437 preferensaktier i Song Networks samt konvertibla skuldebrev 2002/2007 i Song Networks med ett sammanlagt nominellt belopp om 77.076.000 kronor.

TDCs innehav av aktier i Song Networks representerar sammanlagt:

- 63,0 procent av rösterna och aktiekapitalet efter
konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks;

- 63,4 procent av rösterna och aktiekapitalet efter
konvertering av TDCs konvertibla skuldebrev; och

- 61,0 procent av rösterna och 62,2 procent av aktiekapitalet
(före utspädning).

För ytterligare information, vänligen kontakta TDC Investor Relations på telefon +45 3343 7680.


TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C
www.tdc.dk