Teach for Sweden

Teach for Sweden erbjuder vägar från näringsliv till skola

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 13:28 CET

TCO har i dagarna presenterat vikten av en rörlig arbetsmarknad. Samtidigt presenterade utbildningsdepartementet vid ett möte med Stefan Lövfen, Gustav Fridolin och fackförbunden att examinationsbehovet av nya lärare de kommande året är 107 000 nya lärare.

2015 anlände enligt Skolverket 40 000 barn och unga som ska böja i högstadiet och gymnasiet. Behovet av nya lärare är stort.

Teach for Sweden arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap och idag arbetar 69 olika lärare på de skolor som har störst behov i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Gemensamt för Teach for Swedens kandidater är att de alla har en annan akademisk bakgrund, som till exempel civilingenjör, forskare, och biologer. De har alla sökt till ett två år långt ledarskapsprogram där de från dag ett arbetar som lärare samtidigt som de utbildar sig till lärare.

- Vi ser ett stort behov av att flera samhällsaktörer samverkar och agerar här och nu utifrån de behov som finns ute på skolorna runt om i landet. Elever i högstadiet har inte tid att vänta på reformer. Det är idag som är avgörande och det är idag som de behöver ledare i klassrummen som kan ta tillvara på varje elevs förmåga och kapacitet säger verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund.

Teach for Sweden har sedan starten haft fler än 700 personer som har sökt till programmet. Det är tydligt att läraryrket är ett attraktivt val och att det är möjligheten att bygga framtiden i klassrummet som attraherar. Ett möte med en enskild elev förändrar inte bara elevens liv utan även lärarens.

Malin Måhlberg är har gått drygt ett halvår i Teach for Swedens ledarskapsprogram. Hon har valt att blir lärare för att göra skillnad för en elev åt gången.

- Mitt förra jobb var väldigt välbetalt men det gav ingeting tillbaka, här, i hjärtat säger Malin Måhlberg

Susanna Lundh var en av de första kandidaterna som har gick ut programmet. Hon är numera behörig lärare. Skolan som Susanna arbetade på under det två år långa programmet är numera hennes fasta arbetsgivare. Barnen har gjort avtryck och Susanna representerade Sverige på den globala alumnkonferensen i USA där Teach for Americas 25 års jubileum uppmärksammades med bland annat tal från Barack Obama.

Att tillsammans med drygt 50 000 andra lärare sammanfatta vilken skillnad en lärare gör för de barn som har störst behov var en upplevelse som jag tar med mig till mitt klassrum. Alla barn kan och det är jag med och arbetar för varje dag i mitt klassrum säger Susanna Lund

Teach for Sweden rekryterar 50 nya ledare med annan akademisk bakgrund som under ett två år, med start i augusti 2016 går in och arbetar som lärare samtidigt som de utbildar sig till lärare.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.