Realize AB

TeamOlmed ökar takten med MindManager

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 11:58 CET

Med 17 enheter runt om i landet står TeamOlmed inför utmaningen att skapa och kommunicera sina koncept i en greografiskt spridd organisation.  I en specialanpassad utbildning från Realize AB som innehöll allt från att bygga tydliga mindmaps till att driva projekt, affärsutveckla och generera webbsidor, tar TeamOlmed ett bra grepp om situationen.

  - "Det är fantastiskt att man kan bygga koncept, tidssätta projekt och sedan skicka över uppgifter till outlook. De nya analysverktygen för att få bättre beslutsunderlag kommer också vara stor nytta i våra framtida strategier." säger Ylva Hägglund på TeamOlmed.

TeamOlmed med huvudkontor i Jönköping är bland Sveriges största ortopedtekniska serviceföretag i Sverige som erbjuder hjälp för barn, reumatiker, diabetiker eller amputerade.   Vi tror TeamOlmed står inför en framgångsrik framtid.

Realize AB arbetar med affärskreativitet. Vi hjälper våra kunder att skapa konkurrenskraft och affärsnytta genom att tänka nytt. Vi släpper loss och utvecklar medarbetarnas förmåga till kreativt tänkande inom hela företaget. Kunden använder oss på två sätt, antingen som mötesledare av kreativa workshops eller som utbildare. Kunden lär sig kreativa tekniker, verktyg och metoder och skapar en bestående innovationsförmåga. Vi har arbetat med allt ifrån börsbolag till reklambyråer. Totalt har vi lett 360 workshop i över 100 företag och utbildat mer än 7 500 personer samt utvecklat flera egna produkter sedan starten 1998. Ytterligare information finns tillgänglig på www.realize.se