Sundsvalls kommun

Teater Grönborgs och Ållateatern – Ett avtal mellan mellan kommun och förening behövs

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 14:19 CET

En utredning av samarbetet mellan den ideella föreningen Ållateatern och dagligverksamheten Teater Grönborgs visar att ett skriftligt avtal mellan kommun och förening behövs.

Kommunal daglig verksamhet

Teater grönborgs är en kommunal daglig verksamhet för 16 personer med funktionsnedsättning - en beviljad insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Teater Grönborg, som har funnits sedan 1999, har de senaste åren arbetat med klassiker. "Den inbillade sjuke"är den sista som har spelats. Premiär var den 16 maj 2009.

Ideell förening

Ållateatern är en ideell förening med ca 80 medlemmar som bildades 1994. Samtliga anställda och brukare vid den dagliga verksamheten är medlemmar i föreningen. Det var Ållateatern som i samarbete med Teater Grönborgs, Scenkonstbolaget-Teater Västernorrland, SKIFU, Bilda och Scenkonstbolaget satte upp föreställningen ”Den inbillade sjuke”.

Diffus gräns

Gränsen mellan den kommunala dagliga verksamheten Teater Grönborgs och den ideella föreningen Ållateatern har genom åren varit diffus. Det beror bland annat på att ett skriftligt formellt avtal mellan kommun och förening saknats som reglerar samarbete, insyn i föreningen, fördelning av kostnader och intäkter, samt nyttjande av lokaler och inventarier.

Utredning förordar avtal

Efter en utredning av kopplingen mellan Teater Grönborg och Ållateatern som KPMG gjort, kommer nu kommunen att ta initiativ till att ett tydligt avtal mellan kommun och förening skrivs. Se bifogad rapport: "Utredning beträffande Teater Grönborgs"

-Med ett avtal kommer samarbetet och utvecklingen av den här fantastiska verksamheten att underlättas, säger Pernilla Unander, chef för socialtjänstens stöd och omsorg, som beställt utredningen.

 Förhoppningen från kommunens sida är alltså att representanter för Teater Grönborgs, föreningen Ållateatern och ledningen för Stöd och omsorg ska träffas så snart som möjligt för att diskutera hur arbetet med en avtalsskrivning ska ske.

 -Det skulle kännas bra att få de här bitarna tydliga, för både förening och kommun har ju samma önskan egentligen- att teatern ska få fortsätta att utvecklas med många nya spännande produktioner, säger handledarnapå Teater Grönborg.

Kontaktpersoner:

  • Pernilla Unander, chef för programområdet Stöd och omsorg, tfn 060-19 26 80, 070-343 97 14
  • Maria Banér, verksamhetschef, Stöd och omsorg, tfn 060-19 84 59, 070-190 11 76
  • Östen Sundin, handledare Teater Grönborgs, tfn 070-399 18 63
  • Eva Jalmar handledare Teater Grönborgs, tfn 070-540 34 11