Teater Relevant

Teater Relevant uppmanar riksdagsledamöter att se och höra de som inte ser eller hör

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 11:48 CET

I morgon onsdag den 27 februari klockan 12.00 arrangerar Teater Relevant en aktion utanför riksdagshuset i Stockholm för att synliggöra den diskriminering som råder gentemot människor med nedsatt hörsel- och synförmåga. Syftet är att uppmärksamma det utanförskap som finns i samhället i stort, och mer specifikt, inom kulturen. Man vill också, precis som samarbetspartnern FSDB, att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering.

Vid aktionen kommer varje riksdagsledamot att få ett par öronproppar och ett par pappglasögon, en slags ögonbindel. Teater Relevant vill på så sätt uppmana riksdagsledamöterna att själva känna på hur det kan vara att leva med nedsatt hörsel och syn, och på så sätt göra uppmärksamma dem på vad detta för med sig, om än bara för en liten stund.

Teater Relevant spelar just nu föreställningen Helen Keller på Tekniska museet, i samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda. Föreställningen är gjord för att alla ska kunna ta del av den på lika villkor – hörande, seende, döva, blinda, hörselskadade, synskadade och personer med dövblindhet.


Friteatergrupp med sitt säte i Stockholm som just nu repeterar föreställningen Helen Keller - för alla oavsett syn- eller hörselförmåga. Vi är övertygade om att kulturen kan rädda livet på människor, ge upphov till mod, hopp och förändra orättvisor. All kultur är politisk kultur.

För frågor och information kontakta Julia Boström på julia@teaterrelevant.se