Umeå kommun

Teaterprojekt för funktionsnedsatta får fortsatt stöd

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 10:39 CEST

Ögonblicksteaterns projekt ”Normal – nya vägar till scenkonsten” får 350 000 kronor för 2012 enligt beslut i arbetsutskottet. Projektet arbetar för en jämställd teaterscen som är öppen för personer med funktionsnedsättning.

Projekt Normal arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att skapa teater på en hög konstnärlig nivå. Det ska ge deltagarna förutsättningar att bli professionella aktörer, men också bredda sättet att tänka i teatervärlden och göra scenkonsten tillgänglig för aktörer med olika förutsättningar.

Kommunstyrelsen har tidigare medfinansierat projektet under 2010 och 2011, totalt med 230 000 kronor. Projektet håller på att uppfylla målen och under det sista året är finansieringsbehovet större. Fler personer behöver anställas och ”Teaterfestival Normal” ska genomföras för att utöka samarbetet mellan teatervärlden och handikapprörelsen.

Politikerna i arbetsutskottet tycker att projektet är angeläget på många sätt och anser också att verksamheten bekräftar Umeås position som en framstående kulturstad.


Mer information:
 
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se