Teaterförbundet

TEATERVERKSAMMAS A-KASSA ANSÖKER OM 5,5 MILJONER!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:32 CET

Teaterverksammas a-kassa TAK ansöker hos regeringen om drygt 5, 5 miljoner. Det sker med åberopande av utfästelsen i den föreslagna lagens § 93 a om små kassor med hög arbetslöshet.

TAKs ansökan avser ett belopp som svarar mot innevarande års utjämningsbidrag, säger TAKs ord­förande, sångaren Pierre Ström.

-Lagförslaget, som arbetsmarknadsutskottet nu behandlar, har en öppning som gör det möjligt för TAK att ansöka om medel direkt från regeringen. Den möjligheten ersätter det nuvarande utjämningsbidraget till små kassor med hög arbetslöshet som slopas i rege­ringsförslaget, konstaterar Pierre Ström.

-Utan de ansökta medlen skulle avgiften till TAK - med regeringens förslag till höjd finansieringsavgift - bli lägst 422 kr, dvs en höjning från nuvarande 99 kr per månad med 323 kronor, påpekar Pierre Ström.
-Beviljas TAK bidraget kan vi begränsa höjningen till 276 kr per månad.

-Vi måste få besked från regeringen mycket snart om vi ska kunna fastställa ny avgift före årsskiftet. TAK planerar att ha extra stämma den 11 december och fastställa avgiften. En ny avgift ska därefter registreras och godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, säger TAKs föreståndare Karin Pettersson.

-Det är oroande att arbetsmarknadsministern tycks mena att de allvarligt negativa konsekvenserna för kulturområdet av den föreslagna lagstiftningen ska lösas utanför försäkringen, säger Pierre Ström.
-Vi hävdar att de måste lösas inom arbetslöshetsförsäkringen. Går inte det ska det ske inom arbetsmarknadspolitikens ram och inte inom kulturpolitiken.

För ytterligare information
Pierre Ström, ordförande TAK
tel 070- 717 43 15
Karin Pettersson, föreståndare TAK
tel 08- 441 13 00
Tomas Sander, infoansvarig TF
tel 08- 441 13 28, 070- 689 13 28