Svenska kyrkan

Teckenspråk i kyrkan får 2,6 extra miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:52 CET

Kristiina Ruuti
pressekreterare
kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
018-169606
070-5763998

Tre församlingar i Stockholm och Örebro får ta del av sammanlagt 2,6 miljoner kronor i riktat projektstöd för sina satsningar för teckenspråkiga medlemmar.

Arbetsutskottet för Kyrkostyrelsen beslutade idag om några av de projekt som är berättigade till riktat projektstöd 2007. Församlingarna i Kista, Jakobsberg och i Örebro får dela på sammanlagt 2,6 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att integrera teckenspråkigt arbete i församlingarnas verksamhet. I Kista kommer församlingen att rikta sig till vuxna. Jakobsbergs församling har de teckenspråkiga barnen och ungdomarna i fokus. Församlingarnas gemensamma projekt får 1.680.000 kronor.

Ungefär en fjärdedel av Sveriges döva bor i Örebro. Nikolai församlingen vill därför utveckla församlingsverksamheten så att den blir tillgänglig för dem. Bland annat ska gemensam konfirmandundervisning för hörande och döva vidareutvecklas och personalen utbildas i teckenspråk. Församlingen beviljas 925.000 kronor.

Övriga beviljade projekt är:

Idealitet och frivillighet i Piteå landsförsamling 2.500.000

Praktikplatser för invandrare i Märsta församling 1.008.000

Utveckling av ungas psalmsång i Sundbyberg 396.341

Ungdomsdialog för unga kristna i Göteborg 1.356.000

Riktat projektstöd

Kyrkomötet har beviljat sammanlagt 20 miljoner kronor årligen till verksamhetsutveckling i församlingar och samfälligheter under 2006-2008. Syftet med stödet är att utveckla nya metoder och satsa på nydanande utvecklingsarbete i församlingar där behovet av sådant arbete är särskilt stort.