Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Teckenspråk på jobbet - arbetsmarknaden för döva och hörselskadade och bikulturella arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 15:10 CEST

Teckenspråk på jobbet

Idag, måndagen den 2 juli hölls ett seminarium om teckenspråk på jobbet – arbetsmarknaden för döva och hörselskadade och bikulturella arbetsplatser. Arrangörer var: Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige och LO.

Moderator Janne Carlsson (Avgående ordförande DHB) inledde med sina egna erfarenheter, om hur teckenspråk är ett fantastiskt språk som berikar på många sätt. Inte minst när det gäller möten mellan människor, såväl i Sverige som utomlands. Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade än en minst sagt relevant fråga, då ca 1 miljon människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Det är 10 % av Sveriges befolkning (!).

Att vara döv eller hörselskadad kräver såväl ett bra bemötande på arbetsplatsen som olika anpassningar. För att kommunikationen på arbetsplatsen ska fungera kan olika former av teckenspråkstolkning behövas. Det vanligaste är teckenspråkstolkning, men även kombinationsteckenspråkstolkning, skrivtolkning, taktil tolkning och TSS (tecken som stöd) kan behövas. Därtill finns det behov av hörseltekniska hjälpmedel.

Funktionshinderpolitiken har en strategisk plan, med fina mål. Vi intresseorganisationer efterlyser dock tydligare mål. Arbetsmarknad är ett viktigt område som verkligen behöver arbetas med. ”Detta är kanske Almedalens viktigaste seminarium” sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Maria Norberg, projektledare för Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade, höll ett mycket bra föredragande om arbetsmarknaden för döva och hörselskadade. Hon har varit projektledare för ett 3-årigt arbetsmarknadsprojekt (www.påjobbet.nu). Projektet har undersökt arbetsförhållanden för olika yrkesverksamma personer som är döva och hörselskadade. Ett av resultaten visade att flera av deras kollegor kunde ta upp flera fördelar med att ha en döv eller hörselskadad kollega. Ett konkret exempel var ett stort företag som länge hade haft ostrukturerade och röriga möten. När teckenspråkanvändaren började på företaget ställdes krav på att strukturera upp mötena och inte tala i munnen på varandra. Genast effektiviserades företagets möten och besluten fattades lättare och snabbare.

Seminariet avslutades med en paneldebatt där Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen, Ragnar Veer, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund och Klas Nelfeldt, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda deltog. Thorwaldsson, LO:s ordförande tog upp lönebidrag som en viktig faktor som bör utvecklas och utökas. Han fick dock mothugg från publiken. Charlotta Sjölander från Sveriges Dövas Ungdomsförbund menade att om arbetsmarknaden slutar att diskriminera personer som är döva och hörselskadade, då behövs inte lönebidrag. Därtill menade hon att det är missvisande att personer med funktionsnedsättning får epitetet ”nedsatt arbetsförmåga”, eftersom det inte handlar om en nedsatt arbetsförmåga utan om samhällets förmåga att anpassa arbetsmiljön.

Klas Nelfeldt, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda tog upp problematiken att personer ofta får hjälp och stöd först när de fått ett arbete, men inte dessförinnan. 

/Informationsansvarig Kultur på (o)lika villkor