Sveriges Dövas Riksförbund

Teckenspråkig äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:18 CET

Kommunfullmäktige i Umeå kommun tog ett betydelsefullt beslut för Umeås döva, måndagen den 30 oktober. Beslutet innefattade att Umeå kommun ska göra en utredning om behovet av teckenspråkig äldreomsorg.

Bakgrunden till detta är bemötandeprojektets besök hos Umeå Dövas Förening. Mats Jonsson föreläste då om teckenspråkets betydelse för döva. I publiken fanns några kommunpolitiker som hörsammat dövföreningens inbjudan och en av politikerna förstod att det fanns behov av insatser för äldre döva i Umeå.

Marianne Normark och Björn Kjellson från Folkpartiet lämnade in en kommunfullmäktigemotion i början av detta år. Fram till fullmäktigemötet i oktober har kommundelsnämnder, socialnämnden och kommunstyrelsen fått lämna yttrande över ärendet och ställde sig positiva till att göra en utredning.