www.sparhem.se

Teckna dyr vinter-el till låga auktionspriser blev succé för våra medlemmar.

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 18:50 CET

- Trots att vi fortfarande har tämligen blygsamma volymer lyckas vi pressa ned priserna i botten. Idag har konsumenten mer makt att själv välja sin el-leverantör och auktionsförfarandet ställer detta på sin spets. Vi bjuder in över 95 elhandelsbolag till våra online-auktioner och det är lika spännande varje gång att se vart priserna tar vägen de sista självande minuterna, då auktionen är på väg att stängas, säger Pelle Lindberg.

KontoSmarts första el-auktion gick av stapeln 19 november 2010. Sedan dess har man genomfört ytterligare nio el-auktioner. Vid samtliga auktioner utom en har man lyckats få landets lägsta elpriser. Då elpriserna är färskvara gäller det att pricka in rätt dag för sin el-auktion. Nästa el-auktion på el hålls den 24:e november.

Under mars 2011 lanserade KontoSmart även Nordens första webbtjänst för jämförelse av drivmedelspriser och kort från landets alla bensinbolag. Med ökad transparens på bensinmarknaden blir det lättare för konsumenterna att göra aktiva val.

- Genom att handla i grupp med våra medlemmar som kundbas försöker vi förhandla fram bättre villkor hos el- och bensinbolagen. Tillsammans kan vi pressa ned priserna då vi som motprestation lämnar över en homogen kundstock till den leverantören som erbjuder de bästa villkoren.

För medlemmar är det gratis att vara med i KontoSmart. Inga årsavgifter eller provisioner betalas. El- och bensinbolagen betalar istället en liten anvisningsprovision för de kunder man får via KontoSmart. Systemet gynnar både konsumenten som får lägre priser och bolagen som får nya kunder till en låg ackvisitionskostnad.  

För ytterligare information – kontakta Pelle Lindberg på telefon 070-571 74 42.

Slutresultat el-auktion 26:e oktober för prisområde 1-3         prisområde 4 (södra Sverige)
1-årigt fast avtal:                                        100,50 öre/kWh                     106,75 öre/kWh

Priserna avser medlemmar som bor i normalkommun och här ingår alla skatter och elcertifikat. Inga årsavgifter eller andra kostnader tillkommer. Priserna är också avtalssäkrade under hela perioden.

KontoSmart är Nordens första medlemsklubb för gruppupphandling av bastjänster som el och drivmedel. Genom gruppupphandlingar med våra medlemmar som bas förhandlar vi fram bättre villkor på de produkter och tjänster vi förmedlar. Under 2012 kommer fler tjänster att lanseras. Läs mer på www.kontosmart.se