IT&Telekomföretagen

​Tecknade avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna samt Ledarna avslutar besvärlig avtalsrörelse för IT- och telekomsektorn

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 15:46 CEST

IT&Telekomföretagen inom Almega har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna samt Ledarna för IT- och telekomsektorn. Det handlar som tidigare om kollektivavtal med företagsnära lönebildning, som omfattar en lönerevision om 2,2 % om man inte kommer överens om annat lokalt i företaget. De nya avtalen gäller i 12 månader.

Därmed är IT&Telekomföretagens kollektivavtal med samtliga motparter klara och avtalsrörelsen avslutad för detta år.

- Vi är nöjda med att nu ha kommit överens med samtliga motparter och vara i mål med avtalen för denna gång. Men som jag tidigare konstaterat har vi haft en besvärlig avtalsrörelse, med bland annat varsel om konflikt för första gången inom IT-sektorn. Det är inte vad vare sig våra medlemsföretag eller deras medarbetare förväntar sig av oss, konstaterar Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

- Jag hoppas nu att vi framgent kan fortsätta att gemensamt utveckla och anpassa kollektivavtalen till en modern arbetsmarknad i konstruktiv dialog, snarare än genom bakåtsträvande metoder som hot om strejk.

Totalt omfattar avtalen ca 75 000 medarbetare inom IT- och telekomsektorn. Avtalen gäller from 1 april 2016 till 31 mars 2017.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se