Mennta Sverige AB

Tecknar avtal om förvärv av Netello AB

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:19 CET

(Aktietorget: OFPR)

Office Provider stärker sin närvaro inom telekommunikation genom att förvärva 100% av aktierna i Netello AB. Netello uppvisar god tillväxt under lönsamhet och för det brutna räkenskapsåret 2005/06 uppgick nettoomsättningen till ca 2,55 Mkr (1,8) med en vinst om ca 0,6 Mkr (0,14) före skatt. Efter slutfört förvärv avses Netello integreras i affärsområdet Office Provider Communications med redan befintlig verksamhet inom tele- och datacom.

Netello AB grundades år 2004 som en leverantör och distributör av telekommunikationslösningar främst inom områdena telefonväxlar, konferenstelefoni, headset, mobiltelefoni samt IP-telefoni. Bolaget har byggt upp ett återförsäljarnät bestående av ca 50 återförsäljare i Sverige. I januari 2005 blev bolaget distributör åt Geolink Co Ltd, en av Asiens största tillverkare inom Netellos produktområden vilket medfört ett väsentligt bredare sortiment samt bättre marginaler och konkurrensfördelar.

Köpeskillingen uppgår till 1 800 000 stycken nyemitterade aktier, 400 000 kronor i kontant likvid samt 400 000 teckningsoptioner med en löptid t.o.m. den 31/12 2009. En tilläggsköpeskilling om 200 000 stycken nyemitterade aktier kan komma att utgå om en viss omsättningsnivå nås under år 2007. Säljarna förbinder sig att jobba i Office Provider koncernen i 3 år och aktierna som avser förvärvet ligger under en sk lock-up klausul där säljarna av Netello AB har rätt att sälja 1/3 av aktierna per år de kommande 3 åren. Förvärvets genomförande är bl.a. villkorat av en kommande due-diligence process. Om inget inträffar under denna process som påverkar ursprunglig bedömning av affären så bör förvärvet vara slutfört inom 4-5 veckor. Beslut avseende nyemitterade aktier och teckningsoptioner tas av styrelsen i Mennta Sverige AB med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 november år 2006.

"Vi är mycket nöjda med detta förvärv. Vi stärker vårt affärsområde Communications avsevärt och vi laddar nu för en offensiv tillväxttakt inom främst försäljning där ett antal ny rekryteringar väntar. Genom förvärvet växer vi i enlighet med den fastslagna strategin att bygga en koncern inom kontorsnära tjänster och produkter och med detta förvärv läggs en viktig pusselbit i det byggandet", säger Office Providers styrelseordförande, Olle Kilberg, i en kommentar.

Om Office Provider
Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster och produkter som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Office Provider erbjuder lösningar inom områderna säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Provider har cirka 40 anställda i Stockholm, Västerås och Örebro. Office Providers aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 900 aktieägare.

Adressuppgifter
Mennta Sverige AB (Publ.)
Box 42179
126 17 Stockholm
Telefon: 08-546 26 000
Fax: 08-503 887 99
Mail: admin@mennta.se
Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten

Nätplatser:
www.mennta.se
www.officeprovider.se
www.sakerhetsbolaget.se
www.netello.se
www.bratele.se

För ytterligare information kontakta:
Tomas Åström, VD
Telefon: 070-105 26 56
Olle Kilberg, Styrelseordförande
Telefon: 070-191 77 77