Anoto Group AB

Teckning i Anoto Groups personaloptionsprogram tillför ca 14 Mkr

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:35 CEST

I Anoto Groups personaloptionsprogram 2003/2005, serie B har totalt tecknats 1 081 955 aktier. Tecknandet har ingen resultateffekt men medför en ökning av likvida medel samt eget kapital med 13,7 Mkr. Utspädningseffekten är 0,9% och totalt antal aktier i bolaget uppgår efter teckning till 127 617 156 st.

Personaloptionerna, som är knutna till anställningen, tilldelades personalen efter beslut på bolagets bolagsstämma 2003.

För mer information
Mats Blom
CFO
Anoto Group AB
+46 733 45 12 48

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com