Cryptzone AB

Teckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:23 CEST

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument.

Göteborg den 2:a september 2008 - Styrelsen i Cryptzone AB (publ), org.nr. 556646-3013, har med stöd av det vid årsstämman den 21 maj 2008 erhållna emissionsbemyndigandet beslutat om utgivning av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöter, ledning och medarbetare.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation.

Styrelsemedlemmar, ledning och medarbetare har tecknat totalt 600 000 optioner med rätt att teckna vardera 1 B-aktie med lösenpris kr 3,25 under perioden 1 – 31 juli 2010.

Teckning av optionen har skett till kursen kr 0,12.

Emissionen innebär vid full konvertering till B-aktier en utspädning om 4,01 procent. Om Cryptzone: Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och München (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00

För mer information: Peter Davin, VD
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 (0)701 839 199