CybAero

Teckningsoptioner tas upp till handel på First North

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 13:30 CET

NASDAQ OMX First North har godkänt upptagande till handel med de vederlagsfria teckningsoptioner som emitterades i samband med CybAeros företrädesemission i december 2013. 

Första dag för handel med teckningsoptionerna på First North blir måndagen den 3 februari 2014. 

Kortnamn för teckningsoptionen är CBA TO 8 och ISIN-kod är SE0005560109. 

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier i CybAero under lösenperioden 15 januari 2015 till 30 januari 2015, till teckningskursen 12 kronor per aktie. Sista dag för handel i teckningsoptionen blir tisdagen den 27 januari 2015. 

Linköping den 31 januari 2014

Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information: Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se 
Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68 


CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, fjärrstyrda flygsystem (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.