Nobia AB

Teckningsoptionsprogram i Nobia

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 15:29 CEST

91 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nobiakoncernen har tecknat sig för 774 600 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Nobia AB.

Teckningskursen är 70,50 kronor. Teckningsoptionerna löper till och med den 22 maj 2008 och kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 22 maj 2005 – 22 maj 2008. Vid full lösen ökar aktieinnehavet med 774 600 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet aktier.

För ytterligare information:
Katarina Sivander, informationschef, Tel: 08-440 16 07

Se även Nobias webbplats www.nobia.se

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 9,6 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 5 900 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista.

Goldreif - HTH - Invita - Magnet - Marbodal - Myresjökök - Norema - Novart - Optifit - Poggenpohl - Pronorm - Sigdal