Scanjack AB

TECKNINGSTIDEN FÖRLÄNGS

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 14:49 CEST

Styrelsen i Scanjack AB (publ) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 30 september. De som redan anmält sig för teckning behöver inte skicka in någon ny anmälan.

- Vi inser naturligtvis att klimatet på aktiemarknaden inte är särskilt gynnsamt för mindre företag, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande i Scanjack AB. Det rådande klimatet förefaller påverka beslutsprocesserna även hos investerare med uttalat etiska inriktningar. En ytterligare förlängning av teckningstiden ger oss fler möjligheter att visa att den kommersiella potentialen i Scanjack är lika betydande som de etiska värdena i bolagets verksamhet.

Teckningstiden har tidigare förlängts vid några tillfällen sedan den 13 juni. Scanjack offentliggjorde den 24 juni ett tilläggsprospekt avseende ökande efterfrågan på Bolagets produkter för mekaniserad minröjning. Resultatet av emissionen kommer att meddelas runt den 2 oktober. Ny beräknad första handelsdag på NGM Equity beräknas infalla under slutet av oktober 2008.

Prospekt, tilläggsprospekt och anmälningssedlar kan hämtas på Bolagets hemsida www.scanjack.se. Prospekt i tryckt form kan rekvireras per e-post scanjack@gwkapital.se eller per telefon, dygnet runt, på 08-503 000 50.

Vikmanshyttan, 12 september 2008

För ytterligare information kontakta:
Ola Modigs, VD, Scanjack AB, tel 0225-633 58
Erik Nordén, Ekonomichef IR-ansvarig, tel 0225-633 57
eller e-post info@scanjack.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scanjack Pressrelease 2008-09-12.pdf

Om Scanjack
Scanjack är en etablerad leverantör av maskiner och tjänster på världsmarknaden för tung mekaniserad minröjning. Bolagets huvudprodukt, minröjaren Scanjack 3500, är det enda systemet på marknaden som är utrustad med dubbla valsar för oskadliggörande av minor.