Lumon

Tee ekoteko – hyödynnä parvekelasituksen edut korjaus- ja uudisrakentamisessa

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 08:36 CET

Lasitettua parveketta markkinoidaan usein viihtyisänä lisähuoneena tai asunnon luonnollisena yhteytenä ulkoilmaan vuodenajasta ja säästä riippumatta. Lasitusta perustellaan myös asumisviihtyvyyden lisääntymisellä ja kalustettavuuden parantumisella. Myös huolto- ja korjaustarpeen tiedetään lasituksen seurauksena vähentyvän. Harvinaisempaa on lasitettujen parvekkeiden mieltäminen puolilämpimäksi tilaksi tai passiivisesti aurinkoenergiaa varastoivaksi tuulikaapiksi.

Parvekelasitus säästää energiaa?
Parvekelasituksen energiansäästöä on nyt tutkittu. Sen mukaan lasitus säästää 80 m2 kerrostalohuoneiston lämmitysenergiaa 3,4 % -10,7 %, ollen keskimäärin 5,9 %. Tämä on merkittävä asia energiakustannusten jatkuvasti kohotessa.

Lasitus maksaa itsensä takaisin
Parvekkeen lasittaminen on verrattain edullinen toimenpide. Tutkimusten mukaan parvekelasituksen n. 6 % energiansäästö kompensoi sen hankintahinnan 15-25 vuodessa parvekkeen muodosta ja sijainnista riippuen.

Parvekelasien hiilijalanjälki
Parvekelasien valmistuksen, kuljetuksen, asennuksen, huollon ja loppukierrätyksen synnyttämä kokonaishiilidioksidikuorma on Ramboll Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan n. 200 kg CO2. Parvekelasituksen aikaansaama vuotuinen energiansäästö vastaa n. 50 kg CO2. Tästä voimme päätellä, että parvekelasituksen energiansäästö kompensoi lasituksen aiheuttaman hiilijalanjäljen keskimäärin jo neljässä vuodessa.

Voimmekin syystä sanoa: Tee ekoteko – hyödynnä parvekelasituksen edut korjaus- ja uudisrakentamisessa.
Teksti: Markkinointijohtaja Erkki Hilliaho, Lumon Oy
Lähteet: TTY, Erilaisten korjaustoimien vaikutus lähiökerrostalojen todelliseen
energiankulutukseen. Tutkimusraportti 158
Lisää tutkimuksesta: www.lumon.fi / ajankohtaista
Haastattelupyynnöt:
Markkinointipäällikkö Jyrki Hutri
Lumon Oy
p. 020 7403 537
jyrki.hutri@lumon.fi

Lumon:

Lumon Oy on erikoistunut rakennusten parvekejulkisivutuotteiden ja lasiterassien myyntiin, valmistukseen ja asennukseen erikoisosaamisalueenaan lasi- ja alumiinirakentaminen. Lumon on merkittävä yritys Euroopan parveke- ja terassimarkkinoilla. Tytäryhtiöitä on Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa, Saksassa ja Venäjällä.

Vuonna 2011 Lumonin liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 28%. Lumon-yhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2011 alussa on noin 600 henkilöä, joista tytäryhtiöissä ulkomailla noin 100 henkilöä.

Yrityksen liikevaihdosta puolet tulee parvekelaseista. Parvekelaseista 1/3 menee vientiin, yhteensä 20 eri maahan. Tärkeimmät vientimaat ovat Espanja, Ruotsi, Saksa, Norja, Sveitsi ja Venäjä. Kasvava tuotanto on tarkoitus säilyttää kotimaassa.

Lumon Oy

Kaitilankatu 11
45130 Kouvola

Puh. 020 7403 200
Fax. 020 7403 300

www.lumon.fi