Socialdepartementet

Teknik för äldre

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 12:58 CET

- Det viktigaste för mig som äldreminister är att skapa förutsättningar för att äldre ska känna sig trygga i sin vardag. När man börjar komma upp i åren är det lätt att glömma saker, att ramla när man ska förflytta sig eller att ha problem med att använda telefon, TV och annan elektronik. Men ny teknik finns som underlättar vardagen också om man bor kvar i egna hemmet. Regeringen vill därför satsa på teknikutveckling utifrån äldres behov samt öka tillgängligheten till denna, säger Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av regeringens satsning Teknik för äldre.

Utvecklingen av teknik har hittills bedrivits utan särskilt fokus på äldre personer behov, önskemål eller efterfrågan. Utvecklingsprogrammet Teknik för äldre innebär att ny, säker och bra teknik ska finnas lättillgänglig för att tillgodose äldre personers behov av hjälpmedel och tjänster.

Regeringen ger Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att samordna satsningen och utvecklingsprogrammet beräknas pågå under åren 2007 - 2009. Särskilda fokusområden är teknik i bostäder, information och tillgänglighet samt teknik till anhöriga.

För uppdragets genomförande får Hjälpmedelsinstitutet 22 miljoner kronor för 2007 varav högst 2 miljoner kronor får användas för Hjälpmedelsinstitutets egna kostnader för genomförandet.

Utvecklingsområden kan vara utrustning i bostaden för skötsel av personlig hygien, planeringshjälp eller "kom ihåg hjälp", telefon, TV eller annan kommunikation. Andra områden kan vara förflyttning inomhus eller utomhus, utbud av och nya kombinationer av mobila tjänster både för varor och för service. Smarta hjälpredor, pålitlig automatik, en enkel fjärrkontroll eller attraktiva tjänsteutbud kan vara intressanta också för användare i andra åldrar, yngre personer med funktionshinder eller anhöriga och närstående till äldre.

Teknik i bostäder
Med bättre och mer användarvänlig teknik i bostäder ges bättre förutsättningar för många äldre att långt upp i ålder bo bekvämt och tryggt. Det behövs stöd för att påskynda utvecklingen av sådan teknik och förbättra informationen så att bostäder byggs för att fungera med ny teknik. Kostnaden för detta uppdrag beräknas till 8 miljoner kronor för 2007.


Information för ökad tillgänglighet
Informationen om vilka hjälpmedel eller produkter som finns och tillgängligheten till dem är i dag otillräcklig och motsvarar inte de önskemål och krav som finns. I den växande äldregruppen finns många äldre som skulle ha stor nytta av både sådana hjälpmedel som i dag förskrivs och av andra bra produkter för att klara och förenkla vardagslivet. Kostnaden för detta uppdrag beräknas till 6 miljoner kronor för 2007.


Teknik för anhöriga
Tekniken behöver utvecklas och förbättras med inriktning på anhörigas situation och behov. Det behövs t.ex. personlyftar som är enkla att hantera, ergonomiskt utformade sängar och madrasser som förhindrar trycksår, mobiltelefoner med larmfunktion och tekniska lösningar t.ex. bredband som kan användas för att få stöd och råd från personal eller andra närstående i samma situation mm. Kostnaden för detta uppdrag beräknas till 6 miljoner kronor för 2007.

I budgetpropositionen för 2007 har motsvarande belopp beräknats för 2008 och 2009 för samtliga ovan nämnda områden; bostäder, information för ökad tillgänglighet och teknik för anhöriga.

- Min bedömning är även att denna teknik innebär en stor möjlighet för svenskt företagande och svensk export. Sverige ligger långt fram på detta område och regeringen vill uppmuntra denna industri till att bli världsledande på teknik för äldre, säger Maria Larsson.

För ytterligare information, se www.regeringen.se/social.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65
niclas.thorselius@social.ministry.se

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
registrator@social.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs om Teknik för äldre (http://www.regeringen.se/sb/d/1954/a/77363)