Högskolan på Gotland

Teknik möter kulturvård - konferens i Visby om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 15:00 CET

9-11 februari presenterar i Sverige verksamma forskare resultaten från ett energieffektiviseringsprojekt i en vetenskaplig internationell konferens på Wisby Strand Congress & Event. Forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och Bevara – energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, har pågått sedan 2006 och har finansierats av Energimyndigheten. Samordningsansvaret ligger hos Högskolan på Gotland, men forskare från hela landet är engagerade i olika studier i forskningsprogrammet.

”Vi är glada att kunna manifestera resultaten av fyra års forskning i denna konferens”, säger professor Tor Broström, Högskolan på Gotland. ”Som en bonus har vi dessutom bjudit in fyra framstående internationella forskare som ska presentera resultaten av sitt arbete inom närliggande områden.”

Målet för Spara och Bevara är att skapa en bestående kunskapsgrund inom området energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat kyrkor, slott och hembygdsgårdar samt bidra till en långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet.

Konferensen är internationell, det kommer ett hundratal deltagare främst från Skandinavien, men även övriga Norden och Europa.

 

För ytterligare information:

www.sparaochbevara.se

Professor Tor Broström, Högskolan på Gotland, 0498-29 99 22 alt. 0709 544 203