Utbildningsdepartementet

Teknikdelegationen utsedd

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:23 CEST

Regeringen har nu utsett ledamöter i den tidigare aviserade delegationen som ska arbeta för att undvika en framtida ingenjörsbrist. Uppgiften handlar om att vidta olika åtgärder för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT. Den ska också föreslå hur olika aktörer kan samverka för att skapa ett större intresse för dessa ämnen.

Delegationen kommer, som tidigare meddelats, ledas av Volvo AB:s VD Leif Johansson. Nu är den övriga sammansättningen klar. Följande personer blir ledamöter i delegationen:

Johan Ancker, chef för industriell utveckling, Teknikföretagen
Paula Bäckman, verksamhetschef, Balthazar
Helen Dannetun, professor och dekan, Linköpings universitet
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och telekomföretagen
Karin Glader, studerande, Chalmers tekniska högskola
Peter Gudmundson, rektor, Kungl. tekniska högskolan
Lars Hagel, chef för externa forskningssamarbeten, GE Healthcare
Ursula Hass, rektor, Blekinge tekniska högskola
Philip Kapper, studerande, Norra Real
Maria Khorsand, verkställande direktör, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer
Camilla Modéer, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet
Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien
Anna-Maria Wiberg, studerande, Uppsala universitet

- Att svenska tekniktunga företag kan få tag i kompetent arbetskraft är en avgörande faktor för Sverige i globaliseringens tid. Jag är glad att så många engagerade personer ställt upp för att arbeta med den här viktiga uppgiften, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2010, men ska också arbeta utåtriktat under tiden, exempelvis via kampanjer.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47

Karin Oscarsson
Pressassistent
08-405 44 22-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Kampanj ska locka fler till ingenjörsutbildningar (http://www.regeringen.se/sb/d/10404/a/108922)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2008:96 Teknikdelegation (http://www.regeringen.se/sb/d/10007/a/109260)
Fakta om ingenjörsbristen (http://www.regeringen.se/sb/d/10006/a/108924)