FMV

Tekniken som sparar miljarder

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 12:26 CEST

Rostande metaller, mögel på textilier och elektronik som skadas av kondensvatten är ett ständigt hot mot fordon och utrustning inom det svenska försvaret. Men det finns en lösning. Mikael Backman på FMV är expert på tekniken som sparar miljarder.

– Så fort du parkerar ett fordon eller lägger undan någon typ av utrustning så börjar nedbrytningen. Redan vid 50–60 procents relativ luftfuktighet börjar metallen att rosta. Och i en varm och fuktig miljö som i ett fordon växer mögel med en millimeter per dygn, säger Mikael Backman, expert på avfuktning på FMV.

Sedan mitten av 50-talet har FMV arbetat med avfuktningsteknik för att hindra rost, mögel och kondens att förstöra Försvarsmaktens fordon och utrustning.

Genom att koppla en avfuktare, antingen direkt till fordonet med en slang, eller till ett helt förråd eller lager, sänks den relativa luftfuktigheten till under 50 procent.

– Genom att ta bort fukten bromsar vi föråldringsprocessen avsevärt. Fordonen rostar inte och inget mögel kan växa om det är torrt. Eftersom det är låg relativ fuktighet i luften kan det heller inte bildas någon skadlig kondens på elektroniken, säger Mikael Backman.

Avfuktning lönar sig

Genom att minska luftfuktigheten inne i fordon och på platser där utrustning förvaras har FMV sparat stora summor i minskat underhåll och ökad tillgänglighet för det svenska försvaret.

– Om du får kondens inne i elektroniken är det stor risk för felfunktion. Man får byta ut grejer helt enkelt och göra ett ökat underhåll för att få igång fordon och utrustning efter en förvaring, säger Mikael Backman.

Försök på flygplan visar att det är avsevärd skillnad på tiden mellan fel på flygplan som varit avfuktat på marken och ett som inte har varit det. I ett försök hade torrluftsanläggningen betalat sig i minskade fel på flygplanen redan efter tre månader.

Problemet finns överallt

Problem med fuktig luft uppstår bland annat när ett varmt fordon parkeras och börjar kylas ned. Ett fordon som varit ute i solen i Afghanistan i 50 graders värme en hel dag och sedan lämnas över natten i några plusgrader blir väldigt blött när den fuktiga luften kyls ned och kondenseras. Hög luftfuktighet och kondens innebär stor risk för mögel, rost och förstörd elektronik.

Men problemen finns inte bara i varma länder. I Sverige har vi relativ fuktighet överstigande 50 procent stora delar av året och tillräckligt stora temperaturväxlingar mellan dag och natt för att skadligt hög luftfuktighet ska uppstå i fordon under stora delar av året.

– Vi rekommenderar att man ska koppla in torrluft i allt som ska stå oanvänt i ett dygn eller mer, säger Mikael Backman.

Försvarsmakten är aktivt på många varma och fuktiga platser. Under insatser ökar också behovet av att ha hög tillgänglighet på materielen, vilket ställer höga krav på FMV att leverera lösningar för torrluft. Hittills har FMV tagit fram tre olika mobila avfuktningspaket för Försvarsmakten. Ett mindre för en eller två containrar, ett lite större system för upp till fem containrar eller fordon och lösning som avfuktar upp till 35 containrar eller fordon.

Tekniken finslipas

– Just nu håller vi på att köpa och bygga Avfuktningssats 35 till Försvarsmakten. Andra projekt som vi nu tittar på är avfuktning till de nya helikoptertyperna 14, 15 och 16 samt avfuktning i artilleripjäsen Archer.

Även om FMV arbetat med lösningar för torrluft i över 60 år pågår utvecklingsarbetet för fullt. För att lösningarna ska bli anpassade till verksamheten gör FMV mycket av det arbetet i samverkan med Försvarsmakten.

– Vi förser anläggningarna med mer och mer datastyrning för att få så hög effektivitet som möjligt. Dessutom utvecklar vi konceptet genom att ta värme till avfuktningen från olika källor, som kylvatten från någon annan process, för att spara energi. 

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.