Teknikföretagen

Teknikexporten ökar – men stora skillnader och förutsättningar mellan branscher

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:00 CET

– Exportberoendet av Europa och USA är högt, inte minst i metallvaruindustrin, maskin- och bilindustrin. Samtidigt har exporten till de s.k. BRIC-länderna ökat i betydelse. En återhämtning i Europa och USA och en fortsatt hög om än avtagande tillväxt i BRIC-länderna gör att teknikexporten förväntas fortsätta växa framöver, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Exporten av elmaskiner samt tele- och instrumentprodukter följer ett annorlunda mönster än övriga delbranscher både vad gäller marknader och konjunktur. Elmaskiner hade ett starkt exportår i fjol då övriga delbranscher genomgick en omfattande nedgång. Exporten av tele-och elektronikprodukter är till skillnad från andra delbranscher mycket beroende av försäljning på nya länder, s.k. tillväxtmarknader.

– I år växer tele- och elektronikexporten relativt måttligt medan exporten av elmaskiner bedöms minska något efter fjolårets ökning. Exporten av tele- och elektronikprodukter kommer däremot minska nästa år som en följd av produktionsnedläggningar i Sverige. Den trendmässiga nedgången för teleexporten som inleddes redan i början av 2000-talet väntas därmed fortsätta. Produkter som maskiner och fordon kommer därför få en relativt sett ökad betydelse för Sveriges export framöver, avslutar Anders Rune.

Mer om vad som händer med teknikindustrins export finns att läsa i en särskild del (s. 17-19)i Teknikföretagens senaste konjunkturprognos.