Teknikföretagen

Teknikföretagens avtalskrav: Korta avtal och full dispositivitet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:00 CET

Lokalt dispositiva och decentraliserade avtal utan centrala påslag ger bästa förutsättningar för teknikföretag att återhämta sig och stärka sin konkurrensförmåga. Detta är grunden för de krav vi i dag överlämnat till våra fackliga motparter. Det säger Teknikföretagens VD Anders Narvinger i en kommentar till avtalsförhandlingarna.

Sveriges 3400 teknikföretag står för hälften av landets export och merparten av exportöverskottet. Dessa genomgår sedan ett drygt år tillbaka sin svåraste kris sedan 1930-talet. Efterfrågan på företagens produkter och tjänster har rasat och i snitt ligger kapacitetsutnyttjandet 30 procent lägre än före krisen. Spännvidden mellan företagen är stor och det finns världsledande verksamheter som tappat det dubbla. Som en följd av detta har antalet anställda hos våra medlemsföretag minskat kraftigt. Drygt 50 000 personer har förlorat sina jobb under krisen och det hade blivit än värre om inte parterna tagit sitt ansvar genom de s.k. krisöverenskommelserna.

–Att i ett sådant läge kräva centrala löneökningar på nivåer inte långt från vad man gjort under högkonjunktur, är inte att ta ansvar. Varken för företagen och de anställda eller för den ekonomiska utvecklingen i stort, menar förhandlingschef Anders Weihe som konstaterar att facken inom industrin övergett principerna kring Industriavtalet. –Facken inom industrin har utformat sina krav med utgångspunkt från LO-samordningen, som syftar till att tillgodose de inhemska skyddade sektorerna, säger Anders Weihe.

Tar parterna inte hänsyn till medlemsföretagens ekonomiska situation och internationella konkurrenskraft saknas förutsättningar för konstruktiva industriförhandlingar.

–Slutsatsen blir att vårt förhandlingsarbete inriktas på att Teknikavtalen prolongeras genom korta avtal, avslutar Anders Narvinger.

Det fullständiga avtalskravet mm finns på www.teknikforetagen.se/avtal2010

 

För ytterligare information:
Förhandlingschef Anders Weihe, +46 8 782 08 87
Biträdande förhandlingschef Tomas Undin, + 46 8 782 09 10

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3400 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin och dominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.

Våra prioriterade frågor är:

  • Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.
  • Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.
  • Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.

 

Teknikföretagen www.teknikforetagen.se