Teknikföretagen

Teknikföretagens konjunkturbarometer 3:a kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 11:24 CEST

Onsdagen den 8 september kl. 09.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2010.

Undersökningen omfattar uppgifter från 534 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på 612 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 76 % på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, elmaskiner, instrument och tillverkare av industrimaskiner samt metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för leverantörsföretag till bil-, tele- och elektronikindustrin, till maskinindustrin samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivning av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Rapporten kommer dels att publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 09.00 onsdagen den 8 september tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune samt via Newsdesk.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3500 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin och dominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.

Våra prioriterade frågor är:

  • Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.
  • Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.
  • Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.

Teknikföretagen www.teknikforetagen.se