Teknikföretagen

Teknikföretagens konjunkturbarometer fjärde kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 17:03 CET

Måndagen den 7 december kl. 09.00 publicerar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för fjärde kvartalet 2009. Undersökningen omfattar uppgifter från 520 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på 621 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 76 % på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, elmaskiner och tillverkare av industrimaskiner samt metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för leverantörsföretag till bil-, tele- och elektroindustrin, till maskinindustrin samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna bedömningar i mitten av månaderna februari, maj, augusti samt november.

Rapporten finns att ladda ner på www.teknikforetagen.se från kl. 09.00 torsdagen den 7 december tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70