Teknikföretagen

Teknikföretagens konjunkturbarometer fjärde kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:00 CET

Fler order, men kapacitetsutnyttjande och arbetsmarknad kvar i botten

Exportordervolymen ökar på bred front. Orderutvecklingen på hemmamarknaden är mer splittrad och här är uppgången sammantaget också mindre markant. Kapacitetsutnyttjandet är däremot med få undantag kvar i botten. Efterfrågan på personal är även den fortsatt rekordlåg. Detta enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde och sista kavartal.

– Orderutvecklingen under fjärde kvartalet visar att konjunkturen har passerat den absoluta botten och att riktningen framöver är uppåt, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar . Det är också tydligt att det mer är från exporten än från hemmamarknaden som efterfrågan är på väg att förbättras.

– Ett fortsatt lågt kapacitetsutnyttjande och lågt anställningsbehov är en tydlig påminnelse om hur djup lågkonjunkturen fortfarande är och att det är en lång väg tillbaka upp från botten. Skillnaderna mellan olika branscher och företag är också stora. Den internationella nedgången i konjunkturen och effekterna av finanskraschen har påverkat företagen i olika stor grad.

Lyftet i exportorder är särskilt tydligt inom bilindustrin, leverantörer till maskinindustrin och för metallvaruföretag. Instrumentföretagen visar mer en tillväxt i samma omfattning som under tredje kvartalet. Instrumentföretagen har tillsammans med leverantörer till tele- och elektroindustrin inte heller pressats ned lika kraftigt som andra delar av industrin.

Orderingången på hemmamarknaden ökar men i jämförelse med exporten i en klart mer begränsad omfattning. Leverantörer till maskinindustrin, bygg- och anläggningsindustri samt metallvaruindustrin visar här en klar förbättring, medan bl.a. leverantörer till tele- och elektroindustrin har fortsatt minskade hemmaorder.

Av undersökningen framgår också att de mindre företagens ordervolymer fortfarande minskar, men i mindre omfattning än tidigare, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 520 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 621 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 76 % på export.

Rapporten finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70